Spotřebitelský sektor | Deloitte Czech Republic

Spotřebitelský sektor

Současné obtížné prostředí vyžaduje od subjektů podnikajících ve spotřebním průmyslu schopnost chápat měnící se potřeby spotřebitelů a rychle reagovat odpovídajícími produkty. Aby toho tyto subjekty dosáhly, musí klást nepřeberné množství otázek a společnost Deloitte je zde proto, aby jim pomohla.

Perspektivy

Nejvíc fúzí probíhá v potravinářství, je to šance dostat se na nové trhy

Kdybych vám před deseti lety řekl, že nepřežijete bez tabletu, nepochopil byste to, říká Antoine de Riedmatten, globální vedoucí partner v Deloittu zodpovědný za spotřebitelský sektor.

Přehledy

Nová pravidla pro obaly potravin

Evropská unie přijala nařízení, které stanovuje požadavky na označování potravin na obalech. Hlavní část tohoto nařízení bude závazná pro všechny provozovatele potravinářských podniků od prosince 2014.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře.

Lidé

Martin Tesař

Vedoucí partner oddělení auditu