Spotřebitelský sektor

Současné obtížné prostředí vyžaduje od subjektů podnikajících ve spotřebním průmyslu schopnost chápat měnící se potřeby spotřebitelů a rychle reagovat odpovídajícími produkty. Aby toho tyto subjekty dosáhly, musí klást nepřeberné množství otázek a společnost Deloitte je zde proto, aby jim pomohla.

Služby

Deloitte Analytics

Learn how to take advantage of the benefits of audit analytics

Přehledy

2012 Deloitte Global Report

Explore the stories behind the numbers on any device.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře.

Lidé

Martin Tesař

Vedoucí partner oddělení auditu