Veřejný sektor

Veřejný sektor je zaměřen na zlepšení veřejných výstupů prostřednictvím zacílení na lidský potenciál. Jsme si vědomi komplikovaných záležitostí, kterým veřejný sektor čelí a pro naše klienty vyvíjíme odpovídající, včasná a dlouhodobě udržitelná řešení. Deloitte má zaměstnance, kteří přemýšlejí.

Služby

Skupina pro veřejný sektor

Oddělení pro veřejnou správu společnosti Deloitte poskytuje prvotřídní poradenské služby klientům z řad místní správy až po orgány státní správy na centrální úrovni.

Služby

Projektová integrace, řízení změny

Alternativní formy financování a zajištění veř. služby, agendová řešení, regulace, provozní efektivita, EU agenda, elektronizace a bezpečnost procesů a agend a inteligence v datech.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře.

Lidé

Vladimír Vaněk

Vedoucí partner oddělení poradenských služeb