Perspektivy

Cenová mapa transakčních cen

Unikátní webová aplikace

Cenová mapa transakčních cen je unikátní webová aplikace, která zpracovává nejrozsáhlejší databázi údajů o realizovaných cenách nemovitostí určených k bydlení a jejich vývoji v čase. Na základě těchto dat poskytuje zcela komplexní pohled na český rezidenční trh, jeho uspořádání, vývoj, ceny a trendy. Cenová mapa transakčních cen má dynamický charakter, tzn., že zpracovává a porovnává data, která se mění v čase – a to jak data o cenách, tak i data ovlivňující standardy bytových projektů.

cenové mapy

Cenová mapa transakčních cen:

  • představuje rozsáhlou databázi obsahující souhrnné, veřejně dostupné informace o lokalitách, developerských projektech, bytech, prodejích, cenách, standardech a vývojových trendech,
  • je zaměřena na všechny segmenty rezidenčního trhu – nové byty v developerských projektech, panelové byty, byty v cihlové zástavbě i rodinné domy,
  • zpracovává výhradně oficiální údaje o skutečně provedených prodejích (transakcích), které získává z veřejných zdrojů, zejména pak z údajů Katastrálních úřadů,
  • v Praze, Středočeském kraji a krajských městech sleduje všechny transakce dlouhodobě a po jednotlivých projektech/ budovách,
  • u bytů v developerských projektech poskytuje informace jak o „prvoprodejích od developerů ke klientům“ tak o následných „přeprodejích mezi vlastníky bytů“.

Informace jsou v rámci aplikace Cenové mapy transakčních cen uspořádány do předdefinovaných tematicky zaměřených reportů. Jednotlivé reporty poskytují výpis požadovaných informací ve formě souhrnných tabulek, grafů a textových komentářů. Každý report zároveň slouží jako samostatný analytický nástroj, jehož obsah se dynamicky mění na základě zadávaných výběrových kritérií.

Klíčovým rysem této cenové mapy je porovnávání ceny bytů v jednotlivých segmentech rezidenčního trhu podle skutečných, tedy transakčních cen. U bytů v developerských projektech lze zároveň využít „standardů CULT“, které umožňují porovnávat jednotlivé bytové projekty mezi sebou dle souměřitelných parametrů. C=Comfort, U=Utilities, L=Location, T=Technology. Oba tyto klíčové parametry nebyly doposud v porovnání cen nijak systémově zapracovány.

Více informací na www.cenovamapa.org.

Lidé

Diana Rádl Rogerová

Partnerka v oddělení Auditu