Řešení

Vzorová účetní závěrka dle IFRS schválených pro použití v EU za rok 2013

Vzorová účetní závěrka za rok 2013 slouží k ilustraci požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) schválených pro použití v EU na vykazování a zveřejňování. Tato vzorová účetní závěrka obsahuje také další údaje, jejichž zveřejňování se považuje za nejlepší užívané postupy, především pokud je zveřejňování takových údajů obsaženo i ve vysvětlujících příkladech uvedených v konkrétním standardu.

Tato publikace byla připravena pražskou pobočkou společnosti Deloitte a je určena společnostem, které připravují svou účetní závěrku v souladu s IFRS schválenými pro použití v EU za účetní období končící 31. prosince 2013. Hlavní rozdíl mezi IFRS vydanými Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB ) a IFRS schválenými k použití v EU k 31. prosinci 2013 je v datu účinnosti "balíčku pěti konsolidačních standardů", které jsou v EU účinné až pro účetní období začínající 1. ledna 2014.

Verze vzorové konsolidované účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS vydanými radou IASB za účetní období končící 31. prosince 2013 je k dispozici na www.iasplus.com.

Publikace obsahuje:

1. část – Přehled nových a novelizovaných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) schválených pro použití v EU

  • Přehled nových a novelizovaných IFRS schválených pro použití v EU, které jsou závazně účinné pro rok končící 31. prosince 2013
  • Přehled nových a novelizovaných IFRS schválených pro použití v EU, které nejsou závazně účinné, ale jejichž dřívější použití pro rok končící 31. prosince 2013 je povoleno
  • Přehled nových a novelizovaných IFRS vydaných Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB), ale dosud neschválených pro použití v EU.

2. část – Vzorová účetní závěrka společnosti International GAAP Holdings Limited za rok končící 31. prosince 2013

Verzi této publikace v anglickém jazyce naleznete zde.

Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2013

Kontakt

Martin Tesař

Martin Tesař

Vedoucí partner oddělení auditu

Martin Tesař je autorizovaným účetním znalcem ve V...více

Lidé

Martin Tesař

Vedoucí partner oddělení auditu