Deloitte Data Analytics Services | Deloitte Czech Republic | Deloitte Analytics | Topic

Deloitte Analytics

Data ve Vaší společnosti mají obrovský potenciál. Rozvinuli jsme možnosti datové analýzy (data analytics) a dovednosti nezbytné pro zakotvení analytického rozhodování v klíčových procesech společnosti za účelem maximalizace významu proměny každodenních informací na užitečné a akceschopné poznatky.

Deloitte Analytics

Řešení

Auditní analytika

Data ve Vaší společnosti mají velký potenciál. Společnost Deloitte disponuje odbornými znalostmi tohoto oboru.

Případové studie

Auditní analytika v praxi

Analýzy společnosti Deloitte používané pro účely auditu poskytly nové poznatky pro zlepšení kontrolingu společnosti a kvality měsíčních účetních závěrek.

Přehledy

Zásadní otázky k ošemetným problémům

Pokud se zajímáte o využití rozvinuté analytiky k produkci obchodních výsledků za méně než 100 dní, tato kniha je pro Vás.

Služby

Aplikovaná analytika

Oddělení analytiky společnosti Deloitte se zabývá využíváním dat pro vytváření podnikové strategie a zlepšení výkonu. Zahrnuje celou řadu přístupů a řešení od analýzy předchozích období až po plánování do budoucnosti a prognostické modelování.

Služby

Forenzní služby

Forenzní oddělení společnosti Deloitte pomáhá svým klientům rychle a přesvědčivě reagovat na vzniklou krizi, vyšetřování či spor. Naše celosvětová síť, bohaté zkušenosti v odvětví a pokročilá analytická technologie nám umožňují problému porozumět a vyřešit jej.

Přehledy

Česko v datech

Chceme objevit souvislosti, které se v datech skrývají, a potvrdit či vyvrátit tvrzení, která se v české společnosti tradují, ale bez práce s rozsáhlými daty jim chybí důkaz.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře.

Lidé

Pavel Šiška

Poradenské služby

Vedoucí partner