Deloitte Data Analytics Services | Deloitte Czech Republic | Deloitte Analytics | Topic

Deloitte Analytics

Data mají obrovský potenciál. Rozvinuli jsme možnosti datové analytiky nezbytné pro analytické rozhodování v klíčových procesech společnosti a docílili jsme proměnit každodenní informace na poznatky použitelné v praxi.

Deloitte Analytics

Řešení

Auditní analytika

Data ve Vaší společnosti mají velký potenciál. Společnost Deloitte disponuje odbornými znalostmi tohoto oboru.

Případové studie

Auditní analytika v praxi

Analýzy společnosti Deloitte používané pro účely auditu poskytly nové poznatky pro zlepšení kontrolingu společnosti a kvality měsíčních účetních závěrek.

Přehledy

Zásadní otázky k ošemetným problémům

Pokud se zajímáte o využití rozvinuté analytiky k produkci obchodních výsledků za méně než 100 dní, tato kniha je pro Vás.

Služby

Aplikovaná analytika

Deloitte Analytics je obor, který využívá data a kvantitativní metody k podpoře rozhodování v oblasti podnikové strategie a řízení výkonnosti podnikových činností. Zahrnuje celou řadu postupů a řešení; od analýzy předchozích období pro nalezení příčin událostí, až po plánování a prediktivní modelování.

Služby

Forenzní služby

Forenzní oddělení společnosti Deloitte pomáhá svým klientům rychle a rozhodně reagovat na vzniklou krizi, vyšetřování či spor. Naše celosvětová síť, bohaté zkušenosti v odvětví a pokročilá analytická technologie nám umožňují problému dopodrobna porozumět a vyřešit jej.

Služby

Datová analytika

Má-li být analytika užitečná, musí se používat v praxi. Abstraktní teorie může být zajímavá, pokud ji ovšem neuplatníte prakticky, problémy vaší společnosti nevyřeší.

Přehledy

Česko v datech

Chceme objevit souvislosti, které se v datech skrývají, a potvrdit či vyvrátit tvrzení, která se v české společnosti tradují, ale bez práce s rozsáhlými daty jim chybí důkaz.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře.

Lidé

Pavel Šiška

Poradenské služby

Vedoucí partner