Přehledy

Průzkum v oblasti výzkumu a vývoje

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje

Společnost Deloitte provedla mezi firmami průzkum v oblasti výzkumu a vývoje, jehož cílem bylo získat souhrnné výsledky týkající se výzkumu a vývoje v regionu střední Evropy, včetně odhadu trendů do budoucna.

Dále bylo cílem provést analýzu hlavních překážek při uplatňování daňového odpočtu a při čerpání dotací na výzkum a vývoj. Zapojení České republiky do tohoto středoevropského průzkumu umožňuje tuzemským firmám na straně jedné srovnat se s ostatními státy v tomto regionu a současně na straně druhé státním orgánům a institucím zodpovědným za podporu výzkumu a vývoje získat podněty pro další směřování systému podpory.

Publikováno 2013

Ve středoevropském průzkumu společnosti Deloitte mezi více než 230 firmami z České republiky, Chorvatska, Polska, Slovenska a Maďarska, uvedlo více než tři čtvrtiny dotázaných (78 %), že v následujících letech udrží nebo zvýší náklady vynaložené na výzkum a vývoj ve srovnání s rokem 2012. V České republice plánuje udržet nebo zvýšit investice do výzkumu a vývoje celkem 88 % oslovených společností.

další témata

Lidé

Luděk Hanáček

Ředitel v daňovém oddělení