Řešení

Bankovnictví a cenné papíry

Skupina společnosti Deloitte pro odvětví finančních služeb (FSI) poskytuje individuální řešení vypracovaná na základě konkrétních požadavků organizací v sektoru bankovnictví a cenných papírů, které čelí komplexním problémům dnešního globálního trhu.

Známe vaše problémy. Sledujeme aktuální trendy a nové záležitosti a hodnotíme jejich dopad na naše klienty. Při poskytování služeb využíváme důkladnou znalost odvětví a odborné vědomosti a nabízíme vám pomoc při řešení vašich problémů.

Kontakt

Pavel Šiška

Pavel Šiška

Vedoucí partner v oddělení poradenských služeb

Pavel Šiška je vedoucím partnerem oddělení poraden...více

Lidé

Pavel Šiška

Vedoucí partner v oddělení poradenských služeb