Služby

Leadership, engagement zaměstnanců a firemní kultura

Zavádíte novou firemní strategii, snažíte se o větší pracovní nasazení zaměstnanců pro úspěšné splnění té stávající, nebo hledáte způsob, jak zvýšit výkonnost společnosti? Náš přístup k leadershipu, angažovanosti zaměstnanců a firemní kultuře Vám umožní lepší kontrolu nad úspěšností kteréhokoli z těchto záměrů. Společnost Deloitte vyvinula jedinečný přístup tzv. kolektivního vedení – As One („Jako Jeden“) – který lídrům umožňuje úspěšně zavést nové celofiremní strategie a realizovat rozsáhlé transformace. As One je komplexní přistup založený na analýze a ovlivňování angažovanosti zaměstnanců a stylu jejich vedení s cílem úspěšné implementace strategie a řízení firemní kultury. S pomocí metodiky As One se Vaši zaměstnanci stanou angažovanou skupinou lidí, kteří pracují společně a efektivně na dosažení společných cílů vedoucí ke zvýšení výkonnosti celé společnosti.

Naše služby v oblasti Leadershipu, engagementu zaměstnanců a firemní kultury zahrnují:

„Společnosti se učí odměňovat a oceňovat úspěchy zaměstnanců smysluplnějším způsobem. I když by si pravděpodobně každý zaměstnanec přál vydělávat více, průzkum realizovaný společností Deloitte ukázal, že důležitějším faktorem pro udržení zaměstnanců než nadprůměrné odměňování je tzv. kultura uznání („high-recognition culture“). Společnosti, které jsou založené na silné kultuře uznání a verbálního ocenění mají o 31% nižší fluktuaci svých zaměstnanců, vykazují vyšší produktivitu a rovněž mají nižší náklady na získávání nových zaměstnanců.“ 

 

Zdroj: Deloitte: Globální trendy v oblasti lidského kapitálu 2014, Zaměstnávání v 21. století

další témata

Služby

Řízení lidských zdrojů

Úspěch jakékoliv společnosti v dnešní době závisí čím dál více na kvalitním řízení lidského kapitálu.

Evžen Korděnko

Poradenské služby

Ředitel

Služby

Inovativní přístupy v oblasti vzdělávání

Aby společnosti byly schopny navázat na novou dynamiku 21. století, nahrazují tradiční formální způsoby vzdělávání za nové přístupy, které vycházejí spíše z individuálních potřeb zaměstnanců a propojují různorodé vzdělávací metody.