Řešení

Skupina pro Biofarmaceutický průmysl a péči o zdraví

Naši specialisté na biofarmaceutický průmysl a zdravotní péči nabízejí rozsáhlé znalosti a zkušenosti v celé řadě aktuálních témat. Rostoucí potřeby zákazníků, revoluce ve výzkumu a vývoji, objevy nových léků, změny trhů a zdrojů, evoluce sektoru biotechnologií, vznik specializovaných a generických sektorů, globální snaha kontrolovat náklady na zdravotní péči, vyvíjející se regulatorní prostředí a dodržování norem a nařízení – všechny tyto faktory vytvářejí pro společnosti v sektoru biologie a jejích aplikovaných oborů příležitosti i výzvy.

Poskytovatele lékařské péče

  • akademické lékařské organizace
  • organizace poskytující domácí zdravotní péči sektor zdravotního pojištění
  • komerční zdravotní pojištění
  • státem hrazené zdravotní pojištění
  • jiné správní organizace zdravotní péče
  • manažeři pro zvýhodněné lékárenské služby a produkty

Biofarmaceutický průmysl

  • biotechnologie
  • lékařská a vědecká zařízení
  • lékařské distribuční společnosti
  • farmaceutické společnosti 

další témata