Outsourcing podnikových procesů | Deloitte Czech Republic

Řešení

Outsourcing podnikových procesů

Naším cílem je zbavit vás jakýchkoliv starostí týkající se administrativní stránky vašeho podnikání. Jsme připraveni vám poskytovat komplexní služby včetně vedení vašeho účetnictví, vypracování manažerských reportů a statutární účetní závěrky, mzdového účetnictví, daňové a obecné administrativy.

 

 

Rádi bychom vám usnadnili podnikání a zajistili, aby administrativní procesy v rámci vaší činnosti byly prováděny zcela bezproblémově. Postaráme se o vaši administrativu tak, abyste se mohli plně věnovat svému podnikání.

Náš tým poskytuje služby domácím i zahraničním klientům v různých odvětvích. Mezi naše klienty patří průmyslové podniky, poskytovatelé služeb, stavební a developerské firmy, banky a pojišťovny, investiční společnosti a fondy a také investoři soukromého kapitálu (private equity).

Outsourcing podnikových procesů zahrnuje:

Kromě základních služeb uvedených výše bychom rádi zdůraznili své zkušenosti, o nichž se domníváme, že budou hrát významnou roli při poskytování našich služeb:

  • Schopnost poskytovat služby klientům celosvětově
  • Naše zkušenosti s poskytováním služeb prostřednictvím vzdáleného přístupu, což je běžné řešení u mnohonárodních společností
  • Naše zaměření na mnohonárodní společnosti a asistenci při účtování podle lokálních účetních standardů a podle standardů platných v dalších zemích (včetně US GAAP, IFRS)
  • Naše rozšířená nabídka služeb, která nezahrnuje pouze základní účetnictví, výkaznictví a plnění daňových povinností, ale také schopnost vést celé finanční a účetní oddělení pro naše klienty včetně plánování, přípravy rozpočtů, controllingu a ostatních činností.

Při realizaci outsourcovaných činností úzce spolupracujeme s oddělením daňového a právního poradenství společnosti Deloitte a ostatními odborníky, což nám umožňuje vyhovět jakémukoliv požadavku i mimo rozsah výše uvedených činností.

Naši klienti mohou využít řady rozsáhlých zkušeností našich daňových a finančních odborníků, ekonomů, účetních znalců, právníků a řady odborníků, se kterými pracujeme ve specializovaných týmech vytvořených k realizaci specifických projektů nebo ke splnění individuálních potřeb našich klientů. Při poskytování služeb využíváme nejnovějších informačních technologií, které automatizují účetní a daňové procesy, což zaručuje efektivní a včasné dodání služeb našim klientům.

 

 

 

další témata