Diana Rádl Rogerová

Vedoucí partnerka pro oblast nemovitostí v CE

Diana Rádl Rogerová je členkou Association of Chartered Certified Accountants (FCCA) a auditorkou s licencí Komory auditorů České republiky. Své služby poskytuje zejména klientům ze sféry finančních institucí a nemovitostí. Během své kariéry získala bohaté zkušenosti s auditem a výkaznictvím podle českých účetních standardů, mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví, s poradenstvím v oblasti financí podniku, řízení aktiv a pasiv podniků, zajišťování apod.