Diana Rádl Rogerová

Partnerka v oddělení auditu

Diana Rádl Rogerová je partnerkou v oddělení auditu od roku 2006. V Deloitte zodpovídá za tým expertů poskytujících služby finačním institucím v ČR. Zároveň je vedoucí partnerkou pro odvětví nemovitostí ve střední Evropě. Během své kariéry získala bohaté zkušenosti s auditem a výkaznictvím podle českých účetních standardů, mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví, s poradenstvím v oblasti financí podniku, řízení aktiv a pasiv podniků, zajišťování apod.