Jaroslav Škvrna

Vedoucí partner daňového oddělení

Jaroslav je vedoucím partnerem daňového a právního oddělení společnosti Deloitte Česká republika. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a je certifikovaným daňovým poradcem. Má více než osmnáctiletou zkušenost v oboru se zaměřením na dotace a pobídky, výzkum a vývoj a daň z příjmů právnických osob. Zaměřuje se na poskytování služeb nadnárodním společnostem, kterým pomáhá při plánování aktivit v tuzemsku i zahraničí, a dále na poskytování služeb celé řadě velkých českých podniků.