Martin Tesař

Vedoucí partner oddělení auditu

Martin Tesař je autorizovaným účetním znalcem ve Velké Británii (FCCA), českým licencovaným auditorem a držitelem profesní kvalifikace IFRS (DipIFR). Je členem Komory auditorů České republiky a statutárním auditorem. Martin Tesař má pracovní zkušenosti z kanceláře Deloitte ve Washingtonu a také ze zemí regionu Deloitte Central Europe.