Likviditetsstyring

Indsigt

Generel exitskat på aktiver

Lovforslag i høring om generel exitskat for personer der flytter fra Danmark – herunder henstand med betaling af exitskat på opsparet overskud og på avance på skattepligtige aktiver