Indsigt

Øget risikostyring sætter nye rammer for den eksterne revision Krævende, men nødvendig indsats fra revisionsudvalgene