Indsigt

Øget risikostyring sætter nye rammer for den eksterne revision

Krævende, men nødvendig indsats fra revisionsudvalgene