ÅrsNyt 2013 – klar til årsafslutningen | Deloitte

Indsigt

IAS 36-ændring er nu EU-godkendt

EU har i december 2013 godkendt ændringer til to IFRS’er til brug i Europa

Indsigt

ÅrsNyt 2013 – klar til årsafslutningen

Bliv klar til regnskabsafslutning 2013

Få relevant nyt af betydning for regnskabsafslutningen, herunder om ændringer til årsregnskabsloven, om muligheden for at mindre selskaber kan erstatte revisionen med en såkaldt ”udvidet gennemgang”, lov om kønssammensætningen i ledelser, nye og ændrede internationale regnskabsstandarder, nyt fra regnskabskontrollen samt udvalgte, aktuelle regnskabsmæssige problemstillinger.

Download

ÅrsNyt 2013

I Deloitte ÅrsNyt 2013 har vi samlet information, som vi har vurderet er relevant, når der aflægges årsrapporter for 2013 såvel efter årsregnskabsloven som efter IFRS. 

afsnit 1 kan du bl.a. læse om nye regnskabsregler, der træder i kraft for regnskabsåret 2013, herunder om muligheden for, at mindre selskaber kan erstatte revisionen med en såkaldt ”udvidet gennemgang”, lov om kønssammensætningen i ledelser og nye og ændrede internationale regnskabsstandarder.

afsnit 2 kan du læse om nye regnskabsregler, der træder i kraft for kommende regnskabsår, herunder om muligheden for udelukkende at aflægge årsrapport på engelsk, som gælder for årsrapporter, der godkendes på generalforsamling efter 1. januar 2014, nyt regnskabsdirektiv samt beskrivelse af nye og ændrede internationale regnskabsstandarder mv.

Afsnit 3 og 4 indeholder en kort omtale af udkast til nye og ændrede regler, herunder om XBRL-taksonomi for årsrapporter aflagt efter IFRS, nye og ændrede standarder udsendt af IASB, nye regler om derivataftaler, som vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l., nye regler på andelsboligområdet, ændring til transparensdirektivet, som bl.a. afskaffer kravet om kvartalsrapporter samt diskussionspapirer.

afsnit 5 kan du læse om Det Finansielle Råds regnskabskontrol, herunder erfaringer fra regnskabskontrollen, en opsummering af væsentlige og principielle afgørelser, Erhvervsstyrelsens julebrev og om regnskabskontrollen i EU, herunder udmeldte fokusområder for 2013.

afsnit 6 har vi gennemgået en række udvalgte, aktuelle regnskabsmæssige problemstillinger, der kan have relevans ved aflæggelsen af årsrapporter for 2013.

Deloitte udgiver løbende publikationer mv. om bl.a. IFRS-forhold. Afsnit 7 indeholder en kort beskrivelse af væsentlige nye produkter i vores IFRS-værktøjskasse, herunder Deloittes populære bog, IFRS - Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, som i november 2013 udkom i fjerde udgave, tjeklister, eksempelregnskaber mv. 

afsnit 8 kan du læse om muligheden for at stifte iværksætterselskaber og nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber fra 1. januar 2014, nye og forenklede anbefalinger for god selskabsledelse og om forslag til nye regler for erhvervsdrivende fonde.

Kontakt og information
Har du spørgsmål eller kommentarer til Deloitte ÅrsNyt 2013, er du altid velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Deloittes faggruppe for revision og regnskab på tlf. 36 10 38 10 eller 36 10 30 80.

Flere emner

Kontaktperson

Jan Peter Larsen

Partner

Kontaktperson

Henrik Z. Hansen

Partner

Kontaktperson

Henrik Gustavsen

Senior manager

Løsninger

Regnskabsmæssig rådgivning

Vi er altid ajour med den nyeste udvikling inden for regnskabsområdet – i Danmark såvel som internationalt.