Jan Peter Larsen

Årsregnskab

Indsigt

Krav om kvartalsvise regnskabsoplysninger ophæves

Folketinget har vedtaget en lov, som bl.a. ophæver kravet om kvartalsvise regnskabsoplysninger, forlænger fristen for indsendelse af halvårsrapport og ændrer ”flagningsreglerne”.

Indsigt

Nedskrivninger

IASB indsnævrer oplysningskravet om genindvindingsværdi vedr. pengestrømsfrembringende enheder og præciserer oplysningskravene om værdiforringede aktiver.

Download billede:

Jan Peter Larsen

Indsigt

IFRSs In Your Pocket 2015

Deloitte har udgivet den fjortende udgave af den populære guide – ”IFRS in your pocket”.

Indsigt

God selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse har den 6. maj 2013 udsendt nye anbefalinger for god selskabsledelse.

Kontaktperson

Jan Peter Larsen

Partner