Per Rolf Larssen

Regulering i den finansielle sektor

Indsigt

FTT’s effekt på den europæiske regulatoriske agenda

FTT kolliderer med regulatoriske initiativer 

Løsninger

Regnskabsmæssig rådgivning til pengeinstitutter

Forståelse af regnskabsreglerne og de muligheder og problemstillinger, der ligger i dem, er afgørende for, at instituttets regnskab leverer den rigtige information til regnskabsbrugerne.

Indsigt

FAIF medfører nye oplysningskrav

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF-loven) blev vedtaget i juni 2013.

Indsigt

Nye kapitalkrav til pengeinstitutter

Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Deloitte giver dig et samlet overblik.

Download billede:

Per Rolf Larssen

Løsninger

Kapitaldækning og solvensrådgivning

Er kapital og likviditet under pres?

Indsigt

Handel og gennemsigtighed i EU’s kapitalmarkeder

Deloitte har undersøgt, hvilken indvirkning MiFID II/MiFIR får på EU’s kapitalmarkeder samt de muligheder og udfordringer, der er for finansielle virksomheder, kreditinstitutter, markedsinfrastruktur og andre markedsaktører.

Løsninger

Nedskrivningsregler i pengeinstitutter

Anvendes nedskrivningsreglerne konsekvent?

Kontaktperson

Per Rolf Larssen

Partner