Speditøranalyse | Deloitte

Analyse

Danske Speditører

Den økonomiske udvikling 2012/13

Deloittes Branchegruppe Transport præsenterer for 10. år i træk en analyse af den økonomiske udvikling i speditionsbranchen. Formålet med analysen er at give et billede af den samlede speditionsbranches økonomiske udvikling med særligt fokus på speditionsvirksomhedernes evne til at skabe indtjening og likviditet.

Efter nogle år med usikkerhed, der fulgte i kølvandet på finanskrisen, er der på nuværende tidspunkt svage tegn på en forbedring i økonomien, og flere parter udtrykker nu positive forventninger til fremtiden.

Download

Danske speditører 2012/13

Deloittes analyse af speditionsbranchen omfatter i år 92 virksomheder, som alle er kendetegnet ved, at de ikke selv ejer transportmidlerne, men alene står for at formidle og håndtere transporterne. De 92 virksomheder omfatter både speditører inden for luftfragt, søfragt og biltransporter. Analysen omfatter derimod ikke vognmandsvirksomheder, rederier eller lignende.

Analysen konkluderer blandt andet:


Spredning i indtjening øget 
Branchens indtjening var i 2012/13 stort set uændret i forhold til 2011/12. Det er på den baggrund derfor bemærkelsesværdigt, at andelen af virksomheder, der realiserede underskud, blev øget markant fra 17% i 2011/12 til 25% i 2012/13.


Effektivitet under pres 
Den samlede omsætning har de seneste 3 år været støt stigende, men omsætningen pr. medarbejder har til gengæld været faldende i samme periode.


Likviditet 
På trods af den realiserede indtjening i 2012/13, forblev branchens likviditet stort set uforandret i forhold til 2011/12. 


Udsigterne for de kommende år
Efter nogle år med usikkerhed, der fulgte i kølvandet på finanskrisen, er der på nuværende tidspunkt svage tegn på en forbedring i økonomien, og flere parter udtrykker nu positive forventninger til fremtiden. Flere brancher og sektorer forventer således øget aktivitet i de kommende år. Speditionsbranchen er meget konjunkturfølsom, og en øget økonomisk aktivitet må forventes at få en direkte afsmittende effekt på branchen.


Læs tidligere analyser

2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006

 

Flere emner

Kontaktperson

Anders Kreiner

Partner

Kontaktperson

Peder R. Pedersen

Partner