Perspektiver

Helt forfra – en gang til Interview med Peter Sandberg, stifter af PP Capital Asset Management