Løsninger

People performance management

Bidrager jeres performance management proces til at opnå topresultater?

En god performanc emanagement proces hjælper til en fair, balanceret og valid vurdering af virksomhedens medarbejdere og sikrer resultater og fortsat udvikling af kompetencer tilpasset virksomhedens strategiske fokus.

Vi ser fortsat i 2014 et øget fokus på at højne performance blandt virksomhedens medarbejdere og et ønske om at bruge belønning til at fremme ønsket medarbejderadfærd. Globalisering, matrixorganisationer og virksomheder i konstant forandring gør de traditionelle performanc emanagement processer mangelfulde, og vi ser derfor nu efterspørgsel efter processer, der konstant indsamler relevant feedback, sikrer fair evalueringer og understøtter en performancekultur.

Virksomheder kan drage stor fordel af en fokuseret performance management indsats, der sætter fokus på den enkeltes rolle i forhold til de mål, virksomheden samlet set søger at opnå, hvad end det er indenfor product innovation, operational excellence eller customer intimacy.


Vi hjælper blandt andet med at:

  • Skabe sammenhæng mellem strategi og medarbejdermål.
  • Konstruere belønningssystemer, der belønner det, der betyder mest.
  • Inkludere en bredere kreds af medarbejdere i bonusordninger.
  • Optimere MUS-processen i det daglige arbejde.
  • Sikre en it-understøttet proces, der gør medarbejderinformationer stringente og tilgængelige.
  • Udvikle kompetence- og udviklingsmodeller.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Flere emner

Kontaktperson

Kim Domdal

Partner