Events

Effektiv virksomheds- og økonomistyring

På StyringsAgenda sætter vi fokus på den højaktuelle styringsdagsorden i den offentlige sektor. Gennem cases og indlæg fra nogle af sektorens toneangivende eksperter får du inspiration til, hvordan du implementerer og udlever den bedste virksomheds- og økonomistyring, så du kan styre organisationen med succes.

Torsdag 18. september 2014 
kl. 8.30-16.00


Radisson Blu Scandinavia Hotel
Amager Boulevard 70
2300 København 


Tilmelding
Tilmeld dig her


Pris
StyringsAgenda koster 1.295 kr. + moms per deltager.


Program
Download det fulde program her

Kontakt
dkstyringsagenda@deloitte.dk

 

Uden effektiv virksomheds- og økonomistyring sander organisationen til. Opgaveløsningen bliver dyrere, prioriteringen af ressourcer halter, og muligheden for at navigere effektivt forsvinder helt.

På StyringsAgenda sætter vi fokus på den højaktuelle styringsdagsorden i den offentlige sektor. Gennem cases og indlæg fra nogle af sektorens toneangivende eksperter får du inspiration til, hvordan du implementerer og udlever den bedste virksomheds- og økonomistyring, så du kan styre organisationen med succes.

Dagen henvender sig til virksomheds- og økonomiledelsen i den offentlige sektor.
 

StyringsAgenda fokuserer på fire hovedtemaer:

Økonomi- og virksomhedsstyring
Den ambitiøse økonomistyring i den offentlige sektor sigter på at skabe sammenhæng mellem mål og resultater, aktiviteter og ressourcer og den traditionelle finansielle styring. Hør hvordan sammenhængende økonomi- og virksomhedsstyring kan blive til virkelighed, og hvordan den kan ændre den styringsmæssige dagsorden i den offentlige sektor.

Det styringsrelevante budget
Den gode styring starter med det gode budget. Budgettet skal ud af økonomifunktionen og ind i ledelses- og styringsprocesserne i den offentlige sektor. Hør hvordan fokus flyttes fra afvigelsesforklaring og tilpasning af rammer til aktiv styring på virksomhedens resultater og opgaveløsning. Hør også hvordan nye budgetværktøjer bringer budgettet tættere på lederne og understøtter en dynamisk styring på både kort og lang sigt.

Koncernstyring
Kravene og forventningerne til koncernstyringen er stigende, men alt for få koncerner har etableret en model, der understøtter en målrettet og relevant dialog med institutionerne. Hør hvordan koncernstyringen kan udvikles og skabe øget indsigt og mere værdiskabende dialog og understøtte implementering af en sammenhængende koncernstrategi.

Den forretningsorienterede økonomifunktion
Den moderne økonomifunktion i det offentlige skal skabe værdi for kerneforretningen og være en partner for ledelsen. Men hvad betyder det at være sparringspartner, og hvilke kompetencer og hvilken organisering har den forretningsorienterede økonomifunktion? Hør hvordan den offentlige økonomifunktion flytter sig fra bogholderi til sparringspartner, og hvilke erfaringer den offentlige økonomichef kan trække på fra den private sektor.StyringsAgenda gennemføres i samarbejde med Nordisk Administrativt Forbund og Djøf.