Events

StyringsAgenda 2015

Effektiv virksomheds- og økonomistyringLedelse og styring hænger uløseligt sammen, men hvorfor er koblingen mellem disse to discipliner så svær? Og hvilke konkrete værktøjer kan ledelsen anvende for at sikre, at ledelse og styring understøtter hinanden?

Tirsdag den 8. september 2015
kl. 8.30-16.15

 

Radisson Blu Scandinavia Hotel
Amager Boulevard 70
2300 København S

Tilmelding
Tilmeld dig her

Deloitte, Nordisk Administrativt Forbund og Djøf sætter igen i år fokus på den offentlige styringsdagsorden. På StyringsAgenda 2015 kan du komme på omgangshøjde med aktuelle styringsmæssige udfordringer gennem cases og indlæg fra et bredt udsnit af den offentlige sektors eksperter og topchefer.

Hør blandt andre overborgmester Frank Jensen give sit syn på styring i Københavns Kommune – fra politik til praksis. Hør også Martin Præstegaard, departementschef i Finansministeriet, og Per Christiansen, hospitalsdirektør på Rigshospitalet, give deres syn på den offentlige styringsdagsorden.


Implementering og realisering
Hvordan kan nye styringsværktøjer implementeres helt ud i sidste led? I disse år udvikler og implementerer mange organisationer nye værktøjer til at skabe gennemsigtighed og bedre styring, men der sker ikke den fornødne ændring i organisationens styring. Få inspiration fra indlægsholdernes erfaringer med at sikre effektiv implementering af styringsværktøjer.


Datadrevet økonomi- og virksomhedsstyring
Får du nok ud af dine data? Vi dykker ned i et af de mest oversete spørgsmål i udviklingen af økonomi- og virksomhedsstyring: Hvordan sikres det, at data bliver anvendt systematisk til at sikre gennemsigtighed i ledelsens styrings- og beslutningsgrundlag? Hør, hvordan god økonomi- og virksomhedsstyring kan blive mere datadrevet.


Ledelse og styring
Kan du udøve god ledelse uden at have styr på det styringsmæssige fundament? Vi sætter fokus på, hvordan der kan bygges bro mellem de to så ofte afkoblede discipliner: ledelse og styring. Hør, hvordan ledelse og styring kan kobles tættere sammen, og hvilke styringsmæssige gevinster det medfører.


Styring i et kommunalt perspektiv
Hvordan implementeres effektiv styring side om side med nærhedsprincippet og de høje forventninger fra borgerne? Med et decentralt drevet udbud af borgernære ydelser kan det være svært at implementere styringsværktøjer, der sikrer det centrale niveau en øget grad af indsigt. Hør, hvordan andre kommuner har grebet denne udfordring an.


Pris
StyringsAgenda 2015 koster 1.345 kr. + moms per deltager.

Skriv til dkstyringsagenda@deloitte.dk, hvis du har spørgsmål.

Dagen henvender sig til virksomheds- og økonomiledelsen i hele den offentlige sektor.

 

Flere emner