Kim Pedersen

Partner

Kim er partner i Deloittes afdeling for indirekte skatter. Kims rådgivning omfatter dansk og international moms, hovedsageligt fokuseret på finansielle virksomheder, forsikring og strategiske leverandører hertil. Kim rådgiver særligt om optimering af forretnings- og indtjeningsmodeller med udgangspunkt i tilpas-ning af finansielle produkter og afsætningsmodeller og deres momsmæssige konsekvenser samt om til-pasning af finansielle virksomheders organisations- og omkostningsstrukturer.