Deloitte Revision

Revision

Revision er en kompliceret proces, og revisors rolle som rådgiver og bindeled i den finansielle rapportering har aldrig været vigtigere – uanset om det drejer sig om regnskab, årsrapport, compliance eller overholdelse af de internationale regnskabsstandarder, IFRS.

Løsninger

Regnskabsmæssig rådgivning

Vi er altid ajour med den nyeste udvikling inden for regnskabsområdet – i Danmark såvel som internationalt.

Løsninger

IFRS-rapportering

Vi giver dig kvalificeret rådgivning om komplekse IFRS-problemstillinger og yder proaktiv rådgivning om udviklingen

Løsninger

Selskabsret

Et grundlæggende kendskab til de selskabsretlige regler er en vigtig del af revisors fundament.

Indsigt

Ny begrebsramme fra COSO-komitteen

COSO-komiteen har for nyligt udsendt en opdateret udgave af sin begrebsramme for intern kontrol, som snart erstatter den oprindelige ramme fra 1992.

Indsigt

Lille håndværks­virksomhed

Nærværende og relevant sparring for håndværksvirksomheden.

Indsigt

Stor ikke-ejerdrevet virksomhed

Revision og rådgivning til ikke-ejerdrevne virksomheder.

Indsigt

Lempelse af revisions­pligten

Mindre og mellemstore selskaber kan nu vælge ”udvidet gennemgang” i stedet for revision

Indsigt

Revisionsudvalg bør have fokus på risikostyring

Tidligere koncentrerede revisionsudvalgene sig om primært traditionelle risikoområder, såsom driftsmæssige, økonomiske og compliance-mæssige risici.

Spørgsmål?

Kontakt os her

Kontaktperson

Hans Trærup

Partner

Karriere

Karrieremuligheder i Revision

Som i resten af Deloitte værner vi i Revision om vores høje faglighed, så du vil blive en del af den nyeste viden inden for alle revisions- og regnskabsområder.

Indsigt

Nyheder fra revision og regnskab

Faglige nyheder om dansk regnskab, internationale regnskabsstandarder, regnskabskontrol og børsforhold.

Indsigt

Publikationer fra revision og regnskab

Få indblik i regnskabsområdet med vores publikationer.

Indsigt

Øget risiko­styring sætter nye rammer for den eksterne revision

Omfanget af vores revision afhænger af investeringer i risikostyring, politikker, processer og interne kontroller.