Tilintarkastus | Deloitte Finland | Services, reports, and insights
tilintarkastus

Tilintarkastus

Tilintarkastuksen lähtökohtana on asiakkaan liiketoiminnan ja liiketoimintaympäristön ymmärtäminen. Tilintarkastuksella on merkittävä rooli taloudellisen raportoinnin varmentamisessa sekä johdon ja omistajien keskustelukumppanina tuottaen relevanttia lisäarvoa yhtiön sidosryhmille.

Services

Internal audit and controls assurance

Internal auditing is an objective assurance and consulting activity designed to add value & improve an organization's operations. It can help an organization by bringing a systematic, disciplined approach to evaluating & improving the effectiveness of risk management, control, governance processes.

Services

Risk Services

The Risk services offered by Deloitte provide solutions and frameworks in the areas of risk analytics and measurement, risk reporting, and risk data management to help companies design, implement, and improve their infrastructure related to specific risks affecting the organization.

Services

Tilintarkastus

Tilintarkastus ja siihen liittyvät neuvontapalvelut ovat Deloitten ydinosaamista. Tarjoamme tilintarkastuspalveluita niin kansainvälisille pörssiyhtiöille kuin pk-yrityksille sekä julkiselle sektorille.

Services

Julkisen sektorin tarkastus

Deloitte on kokenut julkisen sektorin asiantuntija. Tarjoamme julkishallinnon asiakkaille erilaisia talouteen ja hallintoon liittyviä asiantuntijapalveluita.

Services

Tilintarkastuspalvelut omistajayrittäjälle

Tuomme oman osaamisemme yrityksen kehittämiseen sekä laaja-alaisen asiantuntijajoukkomme omistajayrittäjäpalveluidemme sisältä yrittäjän käyttöön.

Services

IFRS-palvelut

IFRS-tilinpäätöksen laativa yhtiö kohtaa erilaisia haasteita kuin kansallisen lainsäädännön mukaisen tilinpäätöksen laativa yhtiö. 

Contact us

Contact us via our online form.

People

Jukka Vattulainen

KHT

Osakas | Tilintarkastus

People

Tomi Seppälä

Director

IFRS Leader | Audit

People

Anu Servo

Senior Manager, KHT, JHTT

Julkishallinnon tilintarkastuspalvelut

People

Hannu Mattila

Partner

Private Company Services

People

Elina Peill

Director

IFRS Accounting Advisory Services Leader

People

Aleksi Martamo

KHT, Osakas

Rahoitus- ja sijoitustoimintojen tarkastus