Insights

Cursusaanbod Deloitte Academy

"actuele cursusaanbod"

Onze docenten zijn dé experts op hun vakgebied. Het zijn vooraanstaande hoogleraren en professionals binnen en buiten Deloitte.

Digitaal Rapporteren met XBRL

e-Learning | XBRL | 

De cursus ‘Digitaal Rapporteren met XBRL’ is een online training waarin u leert hoe XBRL wordt toegepast in de rapportageketen. Van het ontwikkelen van de taxonomie tot het gereedmaken van XBRL rapportages. De cursus behandelt de basisbegrippen om een XBRL-rapportageproces te realiseren en laat duidelijk zien wat de belangen en verantwoordelijkheden zijn van de betrokkenen in het rapportageproces. Aan de hand van vele voorbeelden worden concrete praktijksituaties geschetst.

Tax Accounting (editie Nederlandstalig)

Cursus | Belastingadvies | 28 en 29 oktober 2014 | 09.00 uur

De cursus Tax Accounting biedt een structurele aanpak voor het proces van samenstellen van de belastingpositie in de jaarrekening. Deze opzet biedt hierdoor duidelijke verbanden tussen de diverse elementen in de belastingpositie. Afwisselend zal theorie en casuïstiek behandeld worden om u in 10 stappen door dit proces heen te leiden.

Landelijk congres "Jaarrekening 2014"

Cursus | Publieke Sector | 29 oktober 2014 | 09.00 uur

Het landelijk congres "Jaarrekening 2014" is speciaal ontwikkeld voor iedereen die belang heeft of betrokken is bij de opstelling van de jaarrekening bij gemeenten, provincies en waterschappen. Uniek voor u als deelnemer aan dit congres: u wordt als eerste geïnformeerd over de vernieuwde financiële trendanalyse 2014. De Deloitte trendanalyse geeft inzicht in de kengetallen en trends voor provincies, gemeenten en waterschappen.

Administration Essentials for New Admins

Cursus | Salesforce.com | 3 t/m 7 november 2014 | 09.00 uur

De cursus Administration Essentials for New Admins is speciaal ontwikkeld voor nieuwe system administrators die verantwoordelijk zijn voor de setup, configuratie en het onderhoud van de Salesforce applicaties in hun organisatie en voor professionals die veel met Salesforce werken, zoals  Power(heavy) users, Sales operation en IT managers. Na de cursus bent u in staat om Salesforce toepassingen voor uw eigen organisatie aan te passen, eigen pagina lay-outs ontwikkelen, velden, tabs en business processen creëren, een veilige Salesforce omgeving creëren, zorgen voor onderhoud en import van clean data, hoogwaardige rapporten en dashboards maken en u bent in staat een geautomatiseerde workflow te ontwikkelen.

CISSP Certificering 

Cursus | Cyber Security | 10 t/m 14 november 2014 | 09.00 uur

De officiële Deloitte CISSP certificering cursus is een intensief, vijfdaags programma dat als doelstelling heeft de deelnemers voor te bereiden op het CISSP examen. Tijdens de cursus wordt een uitgebreid overzicht van best practices in de informatiebeveiliging behandeld,– de ‘common body of knowledge’ (CBK). Dit CBK schept een algemeen kader van begrippen en principes voor informatiebeveiligings-professionals. Hierdoor kunnen zij wereldwijd, gezamenlijk vaktechnische kwesties bespreken, bediscussiëren en oplossen. 

Masterclass Strategisch Programma Management

Masterclass | Publieke Sector | 12 en 13 november 2014 | 09.00 uur

Grootschalige veranderingen binnen de Publieke Sector worden gekenmerkt door toenemende complexiteit, dynamiek en snelheid. Dit vraagt om een programmatische aanpak. 

Building Applications with Force.com & Visualforce

Cursus | Salesforce.com | 17 t/m 21 november 2014 | 09.00 uur

De cursus Building Applications with Force.com & Visualforce is speciaal ontwikkeld voor Application Developers die hun kennis willen verdiepen. U krijgt inzicht in de hefboomwerking van applicaties voor rapid development, in slechts 5 dagen wordt u voorbereid op de Apex programmeertaal en Visualforce controllers, u leert Visualforce Pages bouwen en u leert het gebruiken van declarative capabilities van het Force.com platform om custom applications te bouwen.

Masterclasses Fiscale Actualia - Actualiteiten internationaal en Europees belastingrecht

Masterclass | Belastingadvies | 18 november 2014 | 08.30 uur

In deze Masterclass Fiscale Actualia wordt aandacht besteed aan het onderwerp Actualiteiten internationaal en Europees belastingrecht. Hierin wordt o.a. besproken; Uitzending van personeel van en naar Nederland, vaste inrichting en winsttoerekening, Transfer Pricing, passieve inkomsten (dividend/rente/royalties) en actualiteiten rechtspraak

 

Single information Single audit (SiSa)

Cursus | Publieke Sector | 18 november 2014 | 09.00 uur

Beperk het risico dat middelen van het Rijk moeten worden terugbetaald. Vormen het samenstellen en de controle van de SiSa-verantwoording voor uw gemeente een forse opgave? Een goede inrichting van de processen rondom de vergoedingen en bestedingen in het kader van SiSa zijn dan voor u van groot belang. Zorg dat u in 1 dag op de hoogte bent van mogelijke knelpunten, bijbehorende maatregelen en oplossingen hiervoor.

Masterclass Tax Accounting - Deferred tax asset recognition en de actualiteit

Masterclass | Belastingadvies | 24 november 2014 | 14.30 uur

Deferred tax asset recognition en de effectieve belastingdruk zullen samen een blok vormen. Daarnaast zullen de actualiteiten van 2014 en de verwachtingen van 2015 behandeld worden. De aansluiting tussen het statutaire tarief en de effectieve belastingdruk is de toets op het gedane tax accountingwerk. Een grote impact op het effectieve tarief komt van het al dan niet opnemen van actieve belastinglatenties voor tijdelijke verschillen, ongebruikte verliesverrekeningsmogelijkheden en ongebruikte fiscale tegoeden. Dit is in vele gevallen minder eenvoudig dan het lijkt.

Tijdens deze sessie wordt besproken welke zaken een rol spelen bij de beoordeling welk gedeelte wel of niet geactiveerd kan worden en waarom.

Administration Essentials for Experienced Admins 

Cursus | Salesforce.com | 24 t/m 27 november 2014 | 09.00 uur

De cursus Administrations Essentials for Experienced Admins is speciaal ontwikkeld voor ervaren administrators die minimaal 6 maanden met Salesforce hebben gewerkt en/of administrators die de cursus Administration Essentials for New Admins hebben gevolgd. U leert werken met data access en visibility settings. U bent in staat om wijzigingen in de configuratie aan te brengen in een Sandbox, u kunt meta-data verplaatsen tussen verschillende omgevingen met gebruik van change sets en leert functionaliteit van de implementatie uit te breiden met custom objects, custom apps en de AppExchange.

Non-financial reporting

Cursus | Audit | 27 november 2014 | 09.00 uur

De cursus 'non-financial reporting' is ontwikkeld en bedoeld voor internal auditers, managers Finance of Sustainability die betrokken zijn bij GRI Reporting en ieder die op enige andere wijze te maken heeft met niet-financiele verslaggeving.

Leergang voor Bestuurders en Commissarissen 

Leergang | Executive Program | 27 en 28 november 2014, 9 januari, 17 april en 5 juni 2015 | 08.30 uur

Tijdens deze driedaagse leergang krijgt u in een notendop een breed overzicht van de laatste actualiteiten en nieuwe inzichten. Enkele kenmerken van de leergang: De belangrijkste relevante actualiteiten op een rij, vaktechnische verdieping, nieuwe inzichten en inspiratie en iedere spreker is een vooraanstaand expert op zijn vakgebied.

Daarnaast is er een optionele 4e studiedag met belangrijke financiële en vaktechnische updates op enkele specifieke onderwerpen. Een waardevolle aanvulling op de andere drie dagen als u nog meer vaktechnische diepgang zoekt.

IFRS Essentials Course 

Cursus | Accountancy | 3 en 4 december 2014 | 09.00 uur

De IFRS Essentials Course laat u op een doelgerichte, persoonlijke en interactieve wijze kennis maken met IFRS. Niet alleen worden de hoofdlijnen van de belangrijke onderwerpen binnen IFRS behandeld; ook wordt een algemene introductie op IFRS verzorgd, waarbij u inzicht verkrijgt in het conceptueel raamwerk en de belangrijkste verschillen met Nederlandse verslaggevingsregels.

CISA Certification 

Cursus | Cyber Security | 8 t/m 10 december 2014 | 09.00 uur

Wilt u in het bezit komen van de wereldwijd erkende CISA certificering? Bereidt u dan voor op het CISA examen in slechts 3 dagen. Het certificeringstraject van Deloitte biedt u een intensief en actueel programma om u op het vereiste kennisniveau te brengen.

CISM Certification

Cursus | Cyber Security | 8 t/m 10 december 2014 | 09.00 uur

De Deloitte CISM certificering cursus is een driedaags programma dat als doelstelling heeft de deelnemers voor te bereiden op het succesvol afleggen van het CISM examen. 

De CISM certificering toont aan dat de houder bekend is met een algemeen kader van begrippen en principes voor information security management. Deze kunnen worden toegepast in verschillende situaties om informatiebeveiliging optimaal te managen. Hierbij kan gedacht worden aan risico management, het afhandelen van security incidenten, compliance vraagstukken, het managen van informatiebeveiligingsprogramma’s en de koppeling naar en integratie in de bedrijfsvoering.

Administration Essentials for New Admins

Cursus | Salesforce.com | 8 t/m 12 december 2014 | 09.00 uur

De cursus Administration Essentials for New Admins is speciaal ontwikkeld voor nieuwe system administrators die verantwoordelijk zijn voor de setup, configuratie en het onderhoud van de Salesforce applicaties in hun organisatie en voor professionals die veel met Salesforce werken, zoals  Power(heavy) users, Sales operation en IT managers. Na de cursus bent u in staat om Salesforce toepassingen voor uw eigen organisatie aan te passen, eigen pagina lay-outs ontwikkelen, velden, tabs en business processen creëren, een veilige Salesforce omgeving creëren, zorgen voor onderhoud en import van clean data, hoogwaardige rapporten en dashboards maken en u bent in staat een geautomatiseerde workflow te ontwikkelen.

Masterclasses Fiscale Actualia - Actualiteiten loonheffingen en formeel belastingrecht

Masterclass | Belastingadvies | 9 december 2014 | 08.30 uur

In deze Masterclass Fiscale Actualia wordt aandacht besteed aan het onderwerp Actualiteiten loonheffingen en formeel belastingrecht. Hierin wordt o.a. besproken; Loon- en kostenvergoedingen, pensioenontwikkelingen, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, rechten en plichten van de belastingplichtige en fiscale boetes.

BTW in de praktijk

Cursus | Belastingadvies | 9 en 10 december 2014 | 09.30 uur

Praktische toepassing staat voorop bij de tweedaagse cursus BTW in de praktijk. U leert niet alleen de regels, maar krijgt ook vaardigheden waar u in uw dagelijkse werkzaamheden echt wat aan heeft. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt u werkbare handvatten aangereikt.

IFRS Update 2014

Update sessie | Audit | 11 december 2014 | 14.30 uur

Op 11 december 2014 vindt de jaarlijkse IFRS Update sessie plaats. Hierin besteden we uiteraard de nodige aandacht aan IFRS 9 en IFRS 15. En vooral wat deze laatste standaard betreft op de vraag in hoeverre u zich al kunt voorbereiden op de overgang naar de nieuwe regels over omzetverantwoording. Schrijf u snel in! Er zijn een beperkt aantal plaatsen.

Marketing Cloud Essentials: Radian6

Cursus | Salesforce.com | 15 en 16 december 2014 | 09.00 uur

Identificeer en analyseer sociale conversaties over uw merk, product en concurrenten met behulp van het social media monitoring en engagement tool Radian6. In deze tweedaagse training leert u onder meer onderwerp-profielen te definiëren, dashboards samen te stellen en interne workflows in te richten. Deloitte Consulting is Authorized Training Delivery Partner van salesforce.com in de Benelux.

Salesforce Analytics in a day!

Cursus | Salesforce.com | 17 december 2014 | 09.00 uur

Deze eendaagse training werd door onze Salesforce experts samengesteld speciaal voor “key-users” die verantwoordelijk zijn voor het samenstellen van rapporten en dashboards. De training behandeld niet alleen de basisfunctionaliteit maar zorgt ervoor dat u helemaal thuis raakt in de nieuwste en meest geavanceerde rapportage functies van Salesforce. Deloitte Consulting is Authorized Training Delivery Partner van salesforce.com in de Benelux.

Administration Essentials for New Admins

Cursus | Salesforce.com | 12 t/m 16 januari 2015 | 09.00 uur

De cursus Administration Essentials for New Admins is speciaal ontwikkeld voor nieuwe system administrators die verantwoordelijk zijn voor de setup, configuratie en het onderhoud van de Salesforce applicaties in hun organisatie en voor professionals die veel met Salesforce werken, zoals  Power(heavy) users, Sales operation en IT managers. Na de cursus bent u in staat om Salesforce toepassingen voor uw eigen organisatie aan te passen, eigen pagina lay-outs ontwikkelen, velden, tabs en business processen creëren, een veilige Salesforce omgeving creëren, zorgen voor onderhoud en import van clean data, hoogwaardige rapporten en dashboards maken en u bent in staat een geautomatiseerde workflow te ontwikkelen.

Building Applications with Force.com & Visualforce

Cursus | Salesforce.com | 19 t/m 23 januari 2015 | 09.00 uur

De cursus Building Applications with Force.com & Visualforce is speciaal ontwikkeld voor Application Developers die hun kennis willen verdiepen. U krijgt inzicht in de hefboomwerking van applicaties voor rapid development, in slechts 5 dagen wordt u voorbereid op de Apex programmeertaal en Visualforce controllers, u leert Visualforce Pages bouwen en u leert het gebruiken van declarative capabilities van het Force.com platform om custom applications te bouwen.

Jaarverslaggeving Onderwijs

Cursus | Onderwijs | 22 januari 2015 | 09.00 uur

Uw jaarrekening dient te worden opgesteld overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo) en in het bijzonder de Richtlijn 660. Hebt u vragen over de jaarverslaggevingsvoorschriften bij onderwijsinstellingen? Dan is deze cursus beslist interessant voor u!

Salesforce Advanced Visual Workflow

Cursus | Salesforce | 26 en 27 januari 2015 | 09.00 uur

Deze training is speciaal ontwikkeld voor ervaren Salesforce administrators die regelmatig tegen de grenzen aanlopen van wat mogelijk is zonder Apex code en developers die graag optimaal gebruik willen maken van hetgeen het Salesforce platform te bieden heeft, voordat (als laatste redmiddel) Apex code nodig is.

Administration Essentials for Experienced Admins 

Cursus | Salesforce.com | 2 t/m 5 februari 2015 | 09.00 uur

De cursus Administrations Essentials for Experienced Admins is speciaal ontwikkeld voor ervaren administrators die minimaal 6 maanden met Salesforce hebben gewerkt en/of administrators die de cursus Administration Essentials for New Admins hebben gevolgd. U leert werken met data access en visibility settings. U bent in staat om wijzigingen in de configuratie aan te brengen in een Sandbox, u kunt meta-data verplaatsen tussen verschillende omgevingen met gebruik van change sets en leert functionaliteit van de implementatie uit te breiden met custom objects, custom apps en de AppExchange.

Administration Essentials for New Admins

Cursus | Salesforce.com | 9 t/m 13 februari 2015 | 09.00 uur

De cursus Administration Essentials for New Admins is speciaal ontwikkeld voor nieuwe system administrators die verantwoordelijk zijn voor de setup, configuratie en het onderhoud van de Salesforce applicaties in hun organisatie en voor professionals die veel met Salesforce werken, zoals  Power(heavy) users, Sales operation en IT managers. Na de cursus bent u in staat om Salesforce toepassingen voor uw eigen organisatie aan te passen, eigen pagina lay-outs ontwikkelen, velden, tabs en business processen creëren, een veilige Salesforce omgeving creëren, zorgen voor onderhoud en import van clean data, hoogwaardige rapporten en dashboards maken en u bent in staat een geautomatiseerde workflow te ontwikkelen.

Women on Boards Leergang - editie 2015 

Leergang | Executive Program | 10 februari, 10 maart, 9 en 10 april, 16 juni, 3 september, 25 en 26 september 2015 | 09.00 uur

Wanneer u lid wordt van een bestuur of toezichthoudend orgaan komt u voor grote uitdagingen en verrassingen te staan. Hoe kunt u hiervoor een stevige basis leggen?: Met de juiste tools om discussies te voeren in de board, met actuele kennis over zaken zoals governance, risk management, investor relations, finance, met een netwerk van vrouwen in soortgelijke posities om ervaringen mee uit te wisselen.

De gevarieerde Women on Boards Leergang van Deloitte biedt u deze unieke combinatie. Het programma bouwt voort op uw aanwezige kennis en breidt uw kennis uit. Bovendien hebt u de kans intensief te netwerken met ervaren bestuurders uit de top van het Nederlandse bedrijfsleven die als spreker optreden. En natuurlijk is er ook veel ruimte om met de andere deelnemers een band te creëren, die u ook na afloop helpt succesvol op te treden binnen de board.

Administration Essentials for New Admins

Cursus | Salesforce.com | 9 t/m 13 maart 2015 | 09.00 uur

De cursus Administration Essentials for New Admins is speciaal ontwikkeld voor nieuwe system administrators die verantwoordelijk zijn voor de setup, configuratie en het onderhoud van de Salesforce applicaties in hun organisatie en voor professionals die veel met Salesforce werken, zoals  Power(heavy) users, Sales operation en IT managers. Na de cursus bent u in staat om Salesforce toepassingen voor uw eigen organisatie aan te passen, eigen pagina lay-outs ontwikkelen, velden, tabs en business processen creëren, een veilige Salesforce omgeving creëren, zorgen voor onderhoud en import van clean data, hoogwaardige rapporten en dashboards maken en u bent in staat een geautomatiseerde workflow te ontwikkelen.

Administration Essentials for New Admins

Cursus | Salesforce.com | 30 maart t/m 3 april 2015 | 09.00 uur

De cursus Administration Essentials for New Admins is speciaal ontwikkeld voor nieuwe system administrators die verantwoordelijk zijn voor de setup, configuratie en het onderhoud van de Salesforce applicaties in hun organisatie en voor professionals die veel met Salesforce werken, zoals  Power(heavy) users, Sales operation en IT managers. Na de cursus bent u in staat om Salesforce toepassingen voor uw eigen organisatie aan te passen, eigen pagina lay-outs ontwikkelen, velden, tabs en business processen creëren, een veilige Salesforce omgeving creëren, zorgen voor onderhoud en import van clean data, hoogwaardige rapporten en dashboards maken en u bent in staat een geautomatiseerde workflow te ontwikkelen.

Administration Essentials for Experienced Admins 

Cursus | Salesforce.com | 20 t/m 23 april 2015 | 09.00 uur

De cursus Administrations Essentials for Experienced Admins is speciaal ontwikkeld voor ervaren administrators die minimaal 6 maanden met Salesforce hebben gewerkt en/of administrators die de cursus Administration Essentials for New Admins hebben gevolgd. U leert werken met data access en visibility settings. U bent in staat om wijzigingen in de configuratie aan te brengen in een Sandbox, u kunt meta-data verplaatsen tussen verschillende omgevingen met gebruik van change sets en leert functionaliteit van de implementatie uit te breiden met custom objects, custom apps en de AppExchange.

Administration Essentials for New Admins

Cursus | Salesforce.com | 27 april t/m 1 mei 2015 | 09.00 uur

De cursus Administration Essentials for New Admins is speciaal ontwikkeld voor nieuwe system administrators die verantwoordelijk zijn voor de setup, configuratie en het onderhoud van de Salesforce applicaties in hun organisatie en voor professionals die veel met Salesforce werken, zoals  Power(heavy) users, Sales operation en IT managers. Na de cursus bent u in staat om Salesforce toepassingen voor uw eigen organisatie aan te passen, eigen pagina lay-outs ontwikkelen, velden, tabs en business processen creëren, een veilige Salesforce omgeving creëren, zorgen voor onderhoud en import van clean data, hoogwaardige rapporten en dashboards maken en u bent in staat een geautomatiseerde workflow te ontwikkelen.

Building Applications with Force.com & Visualforce

Cursus | Salesforce.com | 18 t/m 22 mei 2015 | 09.00 uur

De cursus Building Applications with Force.com & Visualforce is speciaal ontwikkeld voor Application Developers die hun kennis willen verdiepen. U krijgt inzicht in de hefboomwerking van applicaties voor rapid development, in slechts 5 dagen wordt u voorbereid op de Apex programmeertaal en Visualforce controllers, u leert Visualforce Pages bouwen en u leert het gebruiken van declarative capabilities van het Force.com platform om custom applications te bouwen.

Meer onderwerpen

Contact

Helen Meijer

Senior Manager