Insights

Cursusaanbod Deloitte Academy

Programma 2015

Onze docenten zijn dé experts op hun vakgebied. Het zijn vooraanstaande hoogleraren en professionals binnen en buiten Deloitte.

Digital Reporting using XBRL

e-Learning | XBRL

The XBRL Foundation Course is an online training on how to apply XBRL in the reporting chain - from developing the taxonomy to preparing XBRL reports. The course covers the basic concepts for executing XBRL reporting processes and clearly addresses the interests and responsibilities of those involved in the reporting chain. Many examples are presented to outline concrete practical situations.

Deloitte Tax Webinars

Deloitte biedt nu ook webinars aan waarbij PE-uren te verdienen zijn. We bieden 4 webinars aan die on demand te bekijken zijn. Deze webinars duren 1,5 uur en zijn te bekijken op een tijdstip dat voor u het beste uit komt. De volgende onderwerpen worden aangeboden:

Women on Boards Leergang - editie 2015 

Leergang | Executive Program | 3 september, 25 en 26 september 2015 | 09.00 uur

Wanneer u lid wordt van een bestuur of toezichthoudend orgaan komt u voor grote uitdagingen en verrassingen te staan. Hoe kunt u hiervoor een stevige basis leggen?: Met de juiste tools om discussies te voeren in de board, met actuele kennis over zaken zoals governance, risk management, investor relations, finance, met een netwerk van vrouwen in soortgelijke posities om ervaringen mee uit te wisselen.

De gevarieerde Women on Boards Leergang van Deloitte biedt u deze unieke combinatie. Het programma bouwt voort op uw aanwezige kennis en breidt uw kennis uit. Bovendien hebt u de kans intensief te netwerken met ervaren bestuurders uit de top van het Nederlandse bedrijfsleven die als spreker optreden. En natuurlijk is er ook veel ruimte om met de andere deelnemers een band te creëren, die u ook na afloop helpt succesvol op te treden binnen de board.

Administration Essentials for New Admins

Cursus | Salesforce.com | 7 t/m 11 september 2015 | 09.00 uur

De cursus Administration Essentials for New Admins is speciaal ontwikkeld voor nieuwe system administrators die verantwoordelijk zijn voor de setup, configuratie en het onderhoud van de Salesforce applicaties in hun organisatie en voor professionals die veel met Salesforce werken, zoals  Power(heavy) users, Sales operation en IT managers. Na de cursus bent u in staat om Salesforce toepassingen voor uw eigen organisatie aan te passen, eigen pagina lay-outs ontwikkelen, velden, tabs en business processen creëren, een veilige Salesforce omgeving creëren, zorgen voor onderhoud en import van clean data, hoogwaardige rapporten en dashboards maken en u bent in staat een geautomatiseerde workflow te ontwikkelen.

Masterclass Vooruit naar de Kern

Masterclass | Woningcorporaties | 10 september 2015 | 10.00 uur

Wat is de toekomst van uw corporatie? Staat de sociale huisvesting met de recente regelgeving voorlopig als een huis of is het maar een tussenstap? 

Het ontwikkelprogramma  "Besturen is vooruitzien" is speciaal ontwikkeld voor corporatiebestuurders en biedt de deelnemers de mogelijkheid om de actualiteit op een slimme manier te vertalen in het dagelijks handelen binnen de corporatie.

Training Leestechnieken

Training | Audit | 17 september 2015 | 13.00 uur

Wist u dat financiële professionals gemiddeld 3,5 uur per dag besteden aan het opnemen, verwerken en analyseren van informatie? Deze training van een dagdeel verhoogt uw productiviteit en helpt u om informatie beter en makkelijker op te nemen, te analyseren en te reproduceren.

Building Applications with Force.com & Visualforce

Cursus | Salesforce.com | 21 t/m 25 september 2015 | 09.00 uur

De cursus Building Applications with Force.com & Visualforce is speciaal ontwikkeld voor Application Developers die hun kennis willen verdiepen. U krijgt inzicht in de hefboomwerking van applicaties voor rapid development, in slechts 5 dagen wordt u voorbereid op de Apex programmeertaal en Visualforce controllers, u leert Visualforce Pages bouwen en u leert het gebruiken van declarative capabilities van het Force.com platform om custom applications te bouwen.

Women on Boards Leergang Publieke Sector

Leergang | Executive Academy | 22 september, 15 oktober, 26 en 27 november 2015, 14 januari, 17 en 18 maart 2016 

Women on Boards is bestemd voor vrouwen in de Publieke Sector die de kwaliteiten en ambitie hebben een vervolgstap te zetten binnen de raad van bestuur of raad van toezicht. Daarnaast is het ook geschikt voor vrouwen die binnenkort zullen aantreden tot de raad van bestuur en/of raad van toezicht. Hoogwaardige sprekers en uw collega-cursisten zorgen ervoor dat uw kennis over relevante onderwerpen wordt verdiept. Van corporate governance, aansprakelijkheid en investor relations tot boardroom dynamics, boardroom effectiveness en personal branding. Samen verdiept u zich in business cases, wisselt u kennis en ervaring uit in interactieve werkvormen en werkt u aan uw hard skills én soft skills.

Daarnaast biedt het programma volop ruimte om een netwerk op te bouwen met uw collega-cursisten en sprekers. In een vertrouwelijke sfeer en op unieke locaties bouwt u aan een sterke onderlinge band. Een band die niet ophoudt na deze leergang en die u helpt succesvol te opereren als bestuurder of toezichthouder.

Introduction to Cryptography

Course | Cyber Security | 23 - 25 September 2015 | 09.00 hours

In this course we start our journey in the antiquity and go past various interesting cryptographic algorithms towards current times. The goal of this course is to give the participants a basic understanding of the cryptographic concepts and the involved risks.

A large portion of this course consists of exercises in which participants apply these cryptographic techniques. This gives the participants hands-on knowledge on the application and demonstrates what could go wrong.

Interne Controle Publieke Sector - Advanced

Cursus | Publieke Sector | 29 en 30 september 2015 | 09.00 uur

De 2 daagse cursus Interne Controle – Advanced geeft u verdieping op het terrein van interne controle. Dankzij het praktische en interactieve karakter van deze verdiepingscursus bent u na afloop in staat om uw kennis van interne controle toe te passen binnen uw eigen organisatie.

Administration Essentials for New Admins

Cursus | Salesforce.com | 5 t/m 9 oktober 2015 | 09.00 uur

De cursus Administration Essentials for New Admins is speciaal ontwikkeld voor nieuwe system administrators die verantwoordelijk zijn voor de setup, configuratie en het onderhoud van de Salesforce applicaties in hun organisatie en voor professionals die veel met Salesforce werken, zoals  Power(heavy) users, Sales operation en IT managers. Na de cursus bent u in staat om Salesforce toepassingen voor uw eigen organisatie aan te passen, eigen pagina lay-outs ontwikkelen, velden, tabs en business processen creëren, een veilige Salesforce omgeving creëren, zorgen voor onderhoud en import van clean data, hoogwaardige rapporten en dashboards maken en u bent in staat een geautomatiseerde workflow te ontwikkelen.

Actualiteitendag: Fiscale ontwikkelingen in de zorg

Actualiteitendag | Gezondheidszorg | 6 oktober 2015 | 09.00 uur

Op 6 oktober 2015 organiseren we een actualiteitendag over de meest relevante fiscale ontwikkelingen in de zorg. Hierin zullen de belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving aan bod komen tijdens diverse sessies, workshops en discussies. De te bespreken onderwerpen zullen (mede) worden bepaald aan de hand van de actualiteiten.

Privacy Advanced / CIPP certification

Course | Cyber security | 6 - 9 October 2015 | 09.00 hours

The Deloitte Privacy Advanced course is a two times two-day course, which aims to provide participants with all knowledge required for successfully passing both the CIPP Foundation and CIPP/Europe (CIPP/E) exams. These Certified Information Privacy Professional certifications are given out by the International Association of Privacy Professionals (IAPP).

Starten met Big Data & Analytics

Cursus | Data Analytics | 7 & 8 oktober en terugkomdag 24 november 2015 | 09.00 uur

Deloitte Academy organiseert dit jaar voor het eerst de interactieve driedaagse cursus “Starten met Big Data & Analytics”. De cursus biedt u inzicht in de mogelijkheden en toepassingen van uw data en laat u zien wat er in de toekomst gaat veranderen. Deze interactieve cursus focust vooral op het toepassen en niet alleen op het begrijpen van de theorie of techniek. Aan het eind van deze cursus weet u wat u met uw data kunt en heeft u uw eigen business case ontwikkeld.

HackLab: Malware Analysis

Course | Cyber Security | 7 - 9 October 2015 | 09.00 hours

Malware stands for malicious software, scripts or code meant to aid an attacker to hack a system, keep control, steal information or to cause damage.

This hands-on course enables participants to make their first steps towards malware analysis up to the full reverse engineering of the more advanced types of malware..

Masterclass De toekomst van leiderschap

Masterclass | Woningcorporaties | 8 oktober 2015 | 10.00 uur

De roep om leiderschap klinkt steeds luider. Zeker nu de wereld zich een weg moet banen door crisissituaties op financieel en economisch gebied. Maar hoe moet leiderschap anno nu eruit zien? 

Het ontwikkelprogramma  "Besturen is vooruitzien" is speciaal ontwikkeld voor corporatiebestuurders en biedt de deelnemers de mogelijkheid om de actualiteit op een slimme manier te vertalen in het dagelijks handelen binnen de corporatie.

Administration Essentials for Experienced Admins 

Cursus | Salesforce.com | 12 t/m 15 oktober 2015 | 09.00 uur

De cursus Administrations Essentials for Experienced Admins is speciaal ontwikkeld voor ervaren administrators die minimaal 6 maanden met Salesforce hebben gewerkt en/of administrators die de cursus Administration Essentials for New Admins hebben gevolgd. U leert werken met data access en visibility settings. U bent in staat om wijzigingen in de configuratie aan te brengen in een Sandbox, u kunt meta-data verplaatsen tussen verschillende omgevingen met gebruik van change sets en leert functionaliteit van de implementatie uit te breiden met custom objects, custom apps en de AppExchange.

HackLab: Hands-on Hacking

Course | Cyber Security | 12 - 16 October 2015 | 09.00 hours

This practical five-day course equips participants with hands-on experience and encompasses black box, white box and grey box vulnerability testing. We will address testing of web applications, mobile applications, mobile devices, wireless security, host based and network based infrastructure.

The course takes the participants through the different stages of our approach of information gathering, target selection and vulnerability identification and exploitation. Besides the methodology we will also discuss the different leading practices, such as OWASP and go into the different tools for vulnerability testing. 

Tax Accounting

Cursus | Belastingadvies | 13 en 14 oktober 2015 | 09.00 uur

Tax accounting, ofwel het weergeven van de belastingpositie in de commerciële jaarrekening, is de laatste jaren een belangwekkende zaak geworden. In deze cursus wordt een structurele aanpak aangeboden om dit lastige proces tot een succes te maken.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de belastingpositie in de jaarrekening. Dit kunnen bijvoorbeeld controllers zijn, maar ook bedrijfsfiscalisten of ieder die te maken heeft met de commerciële verwerking van fiscaliteit. 

Landelijk congres "Jaarrekening 2015"

Congres | Publieke Sector | 14 oktober 2015 | 09.00 uur

De regelgeving ten aanzien van de jaarrekening is voortdurend aan verandering onderhevig. Nieuwe regelgeving, actualiteiten Commissie BBV, Stand van zaken rapport commissie Depla, 3 Decentralisaties, Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen, Vennootschapsbelasting voor Overheidsbedrijven (VPB)) hebben invloed op uw jaarrekening en bedrijfsvoering. Het is daarom noodzakelijk dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen binnen uw vakgebied! Specifiek gericht op Gemeenten en Provincies

Connecting to the US International tax system

Course | Tax | 15 October 2015 | 10.00 hours

US based multinationals continuously need to balance their US and foreign tax positions. Although tax planning may make sense locally, quite the opposite may be true for US purposes, and vice versa. The key US drivers may not always be clear to local tax management. Additional insights in US International taxation could be welcome. Deloitte Academy organises the Connecting to the US International tax system course.

If you register before the 1st of September, you only pay € 795,- exclusive of VAT.

Actualiteiten Onderwijs

Cursus | Publieke Sector | 2 november 2015 | 09.00 uur

Meerdere onderwijsinstellingen zijn het afgelopen jaar geconfronteerd met issues op het gebied van de Wet Normering Topinkomens (WNT), EU-aanbesteding, of rechtmatigheid. Hebt u de spelregels op deze onderwerpen scherp in beeld?

Deloitte biedt u een praktische dagcursus aan om snel “bij te spijkeren” en klaar te staan voor de zaken die op u af komen dan wel zijn gekomen.

Inleiding in de wereld van risicomanagement

Cursus | Accountancy | 3 en 4 november 2015 | 09.00 uur

Deloitte Academy organiseert dit jaar voor het eerst de cursus “Inleiding in de wereld van risico management”. Deze cursus biedt u inzicht in risicomanagement en handvatten om hiermee aan de slag te gaan. In deze cursus ontmoet u mensen uit verschillende industrieën en kunt u hiermee ook uw bestaande netwerk vergroten. 

HackLab: Covert Operations

Course | Cyber Security | 4 - 6 November 2015 | 09.00 hours

This practical three-day course provides participants with a solid foundation for performing covert operations. We will address both the theory and practical sides of covert operations, allowing participants to directly apply what they have learned directly in real-life scenarios.

This course focuses on the three pillars of information security: Physical, cyber and human. During this course you will not only learn the underpinning theory, but you will also practice that what has been taught. Throughout the course there are multiple role-play sessions and a hands-on session. The third day solely focuses on executing a real-life scenario.

Security Incident Management 

Course | Cyber Security | 6 November 2015 | 09.00 hours

Many organizations are equipped with a servicedesk where incidents can be reported, procedures for high priority incidents and a contact list for escalations. It is often thought that this is enough to provide the organization with an Incident Management process. However, these components are only part of a strong Security Incident Management process. Security Incident Management encompasses everything needed to manage your incidents. Are you in control?

During this one-day introduction training we provide insight in the differences between ‘normal’ and security incidents. We also will discuss roles and responsibilities, the handling of incidents and the incident response cycle Participants will learn about detection, handling, communication and process management. Last but not least we will also provide the necessary tips and tricks based on our experiences.

Masterclass Tax Accounting; Onzekere belastingposities & de Actualiteit

Masterclass | Belastingadvies | 9 november 2015 | 14.30 uur

Tijdens deze masterclass zullen we de hele theorie rond onzekere belastingposities tegen het licht houden en in een tijdslijn plaatsen. Om de interessante verschillen tussen de US-GAAP en IFRS methodes te belichten zullen we het thema vanuit beide standaarden belichten en behandelen.

CISSP Certificering 

Course | Cyber Security | 9 - 13 November 2015 | 09.00 hours

The Deloitte (ISC)2 CISSP Certification course is an intensive, five-day course with the goal to prepare participants for the CISSP exam.

The course covers the most comprehensive compendium of information security best practices – the Common Body of Knowledge (CBK). The CISSP CBK establishes a common framework of information security terms and principles that allow information security professionals worldwide to discuss, debate and resolve matters pertaining to the profession, with a common understanding.

Masterclass Innovaties in de bouw

Masterclass | Woningcorporaties | 10 november 2015 | 10.00 uur

Technische vernieuwingen zoals 3D printing en sociale vernieuwingen zoals co-creatie en ketensamenwerking hebben een grote impact op de manier waarop we bouwen. Wat betekent dit voor de wijze waarop u ontwerpt, besluit, rekent en zich organiseert?

Het ontwikkelprogramma "Besturen is vooruitzien" is speciaal ontwikkeld voor corporatiebestuurders en biedt de deelnemers de mogelijkheid om de actualiteit op een slimme manier te vertalen in het dagelijks handelen binnen de corporatie.

Masterclass voor de controller van de toekomst

Cursus | Consulting | 10 en 11 november 2015 | 09.00 uur

Bent u de controller waar iedereen naar toe gaat voor advies? Een goede controller heeft niet alleen verstand van zijn vak, maar weet ook hoe hij mensen kan overtuigen. In deze masterclass worden de thema’s besproken die voor u belangrijk zijn en u helpen om een trusted business advisor te worden.

Meldt u zich vóór 15 september 2015 aan, dan betaalt u slechts € 2.199,- exclusief BTW.

BTW in de praktijk

Cursus | Belastingadvies | 10 en 11 november 2015 | 09.00 uur

Een goede en actuele kennis van de BTW-wetgeving is onmisbaar voor het opstellen en indienen van de BTW-aangifte. Deze kennis is ook nodig voor het in goede banen leiden van bijvoorbeeld intracommunautaire transacties en elektronisch factureren binnen de EU. Ondernemingen die zich voorbereiden op een BTW-controle van de Belastingsdienst hebben ook baat bij actuele kennis op dit vlak.

Deze intensieve tweedaagse cursus krijgt al enige jaren hoge waardering van deelnemers vanwege de goede verhouding tussen theorie en praktijkvoorbeelden, en de ruimte voor onderlinge uitwisseling met andere cursisten. De cursus wordt al enige jaren beoordeeld op gemiddeld een 9! 

Masterclass Het verdienmodel onder druk

Masterclass | Woningcorporaties | 12 november 2015 | 10.00 uur

De verhuurdersheffing, de dalende bestedingskracht en de aangescherpte regelgeving zetten uw verdienmodel onder druk. Tegelijkertijd neemt de druk om te investeren in kwaliteit en betaalbaarheid toe. Welke verbeterslagen zijn mogelijk om de maatschappelijke waarde van uw corporatie te vergroten?

Het ontwikkelprogramma "Besturen is vooruitzien" is speciaal ontwikkeld voor corporatiebestuurders en biedt de deelnemers de mogelijkheid om de actualiteit op een slimme manier te vertalen in het dagelijks handelen binnen de corporatie.

Key Management & Payment Security

Course | Cyber Security | 16 - 17 November 2015 | 09.00 hours

This two-day course provides insight into key management practices and the security aspects of payment environments. Participants will gain practical experience with various aspects of the key management process, including the design of key ceremony scripts and execution of key management activities using hardware security module (HSM) devices.

The course starts with an introduction to key management, covering the various phases of the key management lifecycle: key creation, key storage, key exchange, key renewal and key destruction. After the introduction we will cover the procedures and techniques applicable to these various aspects of key management. 

Masterclass Internationaal belastingrecht en Fiscale vooruitzichten 2016

Masterclass | Belastingadvies | 17 november 2015 | 09.00 uur

In de masterclasses wordt u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen over het Belastingplan die behandelt zijn tijdens Prinsjesdag zullen door Peter Kavelaars nader worden toegelicht. U wordt op de hoogte gebracht van de laatste actualiteiten op het gebied van internationaal belastingrecht en de fiscale voortuitzichten van 2016. Door deelname aan deze masterclass komt u in aanmerking voor 8 PE-uren.

De Masterclass is bedoeld voor fiscalisten met voldoende praktijkervaring waardoor de fiscale materie op een hoog niveau wordt besproken en bediscussieerd. Praktijk, fiscale theorie en fiscale techniek wisselen elkaar permanent af. U hebt ook alle ruimte eigen praktijksituaties en vraagstukken aan de orde te stellen.

Salesforce Reports & Dashboards

Cursus | Salesforce | 20 november 2015 | 09.00 uur

Deze eendaagse training (voorheen Analytics in a Day!) werd door onze Salesforce experts samengesteld speciaal voor “key-users” die verantwoordelijk zijn voor het samenstellen van rapporten en dashboards. De training behandeld niet alleen de basisfunctionaliteit maar zorgt ervoor dat u helemaal thuis raakt in de nieuwste en meest geavanceerde rapportage functies van Salesforce.

IFRS Essentials Course

Cursus | Accountancy | 25 en 26 november 2015 | 09.00 uur

De IFRS Essentials Course laat u op een doelgerichte, persoonlijke en interactieve wijze kennis maken met IFRS. IFRS is van invloed op iedere belangrijke zakelijke beslissing, en niet alleen op de manier waarop daarvan verslag wordt gedaan. Toegang tot actuele kennis, inzichten en tijdig advies is van essentieel belang. 

Masterclass Tax Technology Architecture

Masterclass | Belastingadvies | 1 december 2015 | 13.30 uur

Uw fiscale afdeling is onderhevig aan veranderingen. Niet alleen door de steeds veranderende wetgeving! Ook de vraag naar transparantie, meer detail informatie en het sneller opleveren van de fiscale positie zorgen hiervoor. Gedurende deze masterclass staan wij stil bij de verschillende technologische oplossingen die u kunnen helpen om uw fiscale afdeling te optimaliseren. En nog belangrijker: wij laten u nadenken over uw eigen business case, zodat u een transformatie binnen uw fiscale afdeling in gang kunt zetten. 

Masterclass voor Bestuurders en Commissarissen

Masterclass | Executive Programma | 3 december 2015 | 08.30 uur

Als bestuurder en commissaris blijft u vanzelfsprekend graag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van die onderwerpen die bij u hoog op de agenda staan. De eisen en verwachtingen van de stakeholders aan de rolinvulling door bestuurders en commissarissen worden steeds hoger. Om in deze dynamische omgeving de juiste koers te bepalen, is het belangrijk om over de juiste informatie en inzichten te beschikken. Het programma bevat actuele ontwikkelingen op de voor u relevante vaktechnische onderwerpen,zoals Big Data, Tax Control Framework, wet- en regelgeving, Strategic Change en Robotics en de gevolgen op de werkgelegenheid.

CISA Certification

Course | Cyber Security | 8 - 10 December 2015 | 09.00 hours

The Deloitte CISA certification course is a three-day course, which prepares participants to successfully take the CISA exam.

During the CISA course participants will be trained to become a broad educated IT auditor. Upon completion of the course participants will have a thorough knowledge of the CISA domains which participants can apply in practice. The rapid IT developments makes it more difficult to unambiguously ensure that systems satisfy requirements. CISAs possess the knowledge, background and support to give assurance worldwide.

CISM Certification

Course | Cyber Security | 8 - 10 December 2015 | 09.00 hours

The Deloitte CISM certification course is a three-day course which prepares participants to successfully pass the CISM exam.

The CISM certification demonstrates that the holder understands a common framework of information security management concepts and principles. These can be applied in differing situations in order for information security to optimally support the business. Topics covered during the course include risk management, handling security incidents, compliance issues, defining and managing information security programs and integrating information security into the business. The course emphasizes stakeholder management, reporting lines and governance.

IFRS 15 Update Sessie

Update sessie | Audit | 9 december 2015 | 15.00 uur

Vorig jaar hebben wij een bijeenkomst verzorgd over de in 2014 gepubliceerde IFRS 15 inzake opbrengstverantwoording. Wij merken dat in de praktijk veel vragen bestaan over de toepassing van IFRS 15. Denk daarbij aan het onderscheiden van prestatieverplichtingen, het alloceren van de transactieprijs en het patroon van opbrengstverantwoording.

In deze IFRS 15 Update willen wij dan ook nader ingaan op diverse issues die spelen bij de implementatie van IFRS 15. Hierbij zullen wij ook aandacht besteden aan de issues die zijn voorgelegd aan de Transition Resource Group (TRG).  Aan de hand van cases zullen wij deze issues aan de orde laten komen. Tevens zullen wij stil staan bij de door de IASB voorgestelde wijzigingen van IFRS 15.

Marktwaarde en Vastgoedsturing Congres 

Congres | Woningcorporaties | 9 december 2015 | 12.00 uur

Woningcorporaties worden verplicht om hun vastgoed te gaan waarderen op marktwaarde in de jaarrekening 2016. Welke voor- en nadelen zijn er voor u? Welke kansen, aandachtspunten, maar ook risico's zijn er voor u? Uw jaarlijkse resultaten kunnen flink gaan schommelen door de op- en neergaande waarde van uw bezit. Om u te helpen de juiste keuzes te maken organiseren we een congres waar we de bestuurlijke kant belichten.

Actualiteiten overgang Marktwaarde en Vastgoedwaardering: het komt steeds dichter bij

Workshops | Woningcorporaties | 10 en 11 december 2015 | 09.00 uur

Woningcorporaties worden verplicht om hun vastgoed te gaan waarderen op marktwaarde in de jaarrekening 2016. Welke voor- en nadelen zijn er voor u? Welke kansen, aandachtspunten, maar ook risico's zijn er voor u? Uw jaarlijkse resultaten kunnen flink gaan schommelen door de op- en neergaande waarde van uw bezit. Om u te helpen de juiste keuzes te maken ontvangt u in een reeks verdiepende en praktische workshops alle informatie om dit proces voor de jaarrekening van 2016 goed voor te bereiden.

Masterclass Door de ogen van de vastgoedwereld

Masterclass | Woningcorporatie | 10 december 2015 | 10.00 uur

Door regelgeving en economische ontwikkelingen komen corporaties steeds meer in aanraking met de private vastgoedwereld, waarin institutionele beleggers, ontwikkelaars, tussenpersonen en vastgoedbanken de toon van de muziek bepalen. De module biedt een kennismaking van binnenuit met deze internationale vastgoedwereld en leert u door hun ogen naar uw eigen corporatie kijken.

Het ontwikkelprogramma "Besturen is vooruitzien" is speciaal ontwikkeld voor corporatiebestuurders en biedt de deelnemers de mogelijkheid om de actualiteit op een slimme manier te vertalen in het dagelijks handelen binnen de corporatie.

Interne Controle Publieke Sector - Basic

Cursus | Publieke Sector | 15 december 2015 | 09.00 uur

De basiscursus Interne Controle is een must voor iedereen die te maken heeft of krijgt met interne controle binnen zijn of haar organisatie. In deze basis cursus Interne Controle krijgt u praktische tips en handreikingen voor de opzet, uitvoering en evaluatie van de interne controle. Binnen 1 dag bent u bekend met de meerwaarde van IC.

Wmo, Jeugdzorg en Interne Controle

Cursus | Publieke Sector | 16 december 2015 | 09.00 uur

Hoe uw gemeente de wijze van verantwoording en controle heeft ingeregeld, is van invloed op de administratieve lasten die met de Wmo en jeugdzorg gepaard gaan voor uw gemeente en de burger. Verantwoording en controle moeten echter in breder perspectief worden gezien. Daarom zetten we in het ochtenddeel van deze cursus de Wmo, de jeugdzorg én het verantwoorden hierover voor u in perspectief, en nemen we u in het middagdeel deel mee de diepte in door middel van praktijkoefeningen. Hiermee geven u voortschrijdend inzicht om verder invulling te geven aan de wijze van verantwoording en (verbijzonderde) interne controle binnen uw gemeente.

Media Masterclass - Strategy & innovation

Masterclass | TMT | 14 januari 2016 | 09.00 uur 

De werelden van telecom, media en technologie veranderen. Hoe vinden bestuurders van omroeporganisaties hun weg tussen nieuwe managementstrategieën, convergentie en dalende budgetten?

Tijdens de masterclass zal in het ochtendprogramma een aantal praktische handreikingen geven worden over hoe je zelf een effectieve innovator kunt worden. Hoe je een winnend verdienmodel kunt ontwikkelen en hoe je snel kunt inspelen op veranderende en nieuwe klantwensen. We zullen zowel conceptueel inspireren met nieuwe denkbeelden rondom innovatie als aanzetten tot actie met praktisch te gebruiken tools. In het middagprogramma gaan we in op een aantal M&A trends in de (digital) media sector alsmede de sterke opkomst van corporate venturing en partnerships. Wat zijn de overwegingen en valkuilen bij M&A, corporate venturing of partnerships? En welke rol kan corporate venturing spelen bij het ontwikkelen van een ecosysteem. Dit en veel meer vragen zullen op een interactieve wijze besproken worden tijdens de workshop.

Jaarverslaggeving Onderwijs

Cursus | Publieke Sector | 20 januari 2016 | 12.30 uur

Uw jaarrekening dient te worden opgesteld. Deze jaarrekening moet overeenkomen met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo) en in het bijzonder de Richtlijn 660. Heeft u vragen over de jaarverslaggevingsvoorschriften bij onderwijsinstellingen of bent u opzoek naar nieuwe inzichten? Dan is deze cursus beslist interessant voor u!

Masterclass The Big Shift

Masterclass | Woningcorporaties | 21 januari 2016 | 10.00 uu

De wereld om ons heen verandert snel als gevolg van de exponentiële groei van technologie. Ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden van bijvoorbeeld 3D printing, artificial intelligence en robotica volgen elkaar in hoog tempo op. Sneller dan wij fysiek en mentaal kunnen bijbenen. Wij noemen dit de Big Shift. Welke kansen biedt deze Big Shift en welke (radicaal andere) mindset is hiervoor nodig?

Het ontwikkelprogramma "Besturen is vooruitzien" is speciaal ontwikkeld voor corporatiebestuurders en biedt de deelnemers de mogelijkheid om de actualiteit op een slimme manier te vertalen in het dagelijks handelen binnen de corporatie.

Masterclass De weg naar een duurzame samenleving

Masterclass | Woningcorporaties | 11 februari 2016 | 10.00 uur

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Veel bedrijven gaan een stap verder en richten zich op nieuwe markten en businessmodellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu.

Het ontwikkelprogramma "Besturen is vooruitzien" is speciaal ontwikkeld voor corporatiebestuurders en biedt de deelnemers de mogelijkheid om de actualiteit op een slimme manier te vertalen in het dagelijks handelen binnen de corporatie.

Meer onderwerpen

Contact

Helen Meijer

Senior Manager