Women on Boards Leergang | Deloitte Academy

Evenement

Women on Boards Leergang 2016

Executive Academy

9 februari, 10 maart, 14 en 15 april, 16 juni, 6 september, 22 t/m 24 september 2016| Rotterdam, Amsterdam en Florence

Voor vrouwen die een positie binnen raad van commissarissen of raad van bestuur ambiëren. Een intensief achtdaags leiderschapsprogramma over thema’s als governance, integriteit en dynamiek in de boardroom. Naast het uitwisselen van kennis en vaardigheden op hoog niveau, ontwikkelt u tevens een sterk netwerk met andere topvrouwen.

Wat levert de Women on Boards Leergang u op?

 • U leert samen met uw collega topvrouwen op unieke locaties van unieke sprekers
 • U leert omgaan met dynamieken in de boardroom
 • U actualiseert en verdiept uw kennis rondom leadership, governance en integriteit in de boardroom
 • U ontwikkelt inzichten in uw eigen rol
 • U ontwikkelt een netwerk met uw cursisten
 • U leert uw impact binnen de board vergroten
 • U werkt aan de effectiviteit van uw team
 • U leert het signaleren van en het inspelen op financiële en reputatierisico’s
 • U optimaliseert uw soft skills; lobbyen, netwerken en personal branding.

Reviews

'De dagen in Florence waren zeer waardevol voor mij. Heeft mij inzicht gegeven in waar ik sta en wat ik (onbewust) verbaal en non-verbaal uitstraal.'       

Oud-Deelneemster | Women on Boards Leergang 2015

 

'In diverse aspecten hebben de dagen bijgedragen aan mijn ontwikkeling en daarmee nieuwe inzichten gebracht.'                                          

Oud-Deelneemster | Women on Boards Leergang 2015

 

'De sfeer en de organisatie van deze dagen werkelijk subliem! complimenten!'            

 Oud-Deelneemster | Women on Boards Leergang 2015

 

'Dank voor dit initiatief en de bijdrage die dit levert aan een weloverwogen deelname van meer vrouwen in topposities.'                   

Oud-Deelneemster | Women on Boards Leergang 2015 

Voor wie is deze cursus?

Women on Boards is speciaal ontwikkeld voor:

 • voor vrouwen die de kwaliteiten en ambitie hebben om binnen drie jaar een positie in de raad van bestuur of raad van commissarissen te bekleden
 • vrouwen die onlangs zijn aangetreden tot de raad van bestuur en/of raad van commissarissen.

Programma

Dag 1: Boardroom dynamics, de onderlinge verhouding tussen de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur
Doel: Kick-off van het programma en inzicht in omgaan met dynamieken in de boardroom

Op deze dag krijgt u niet alleen informatie over het programma, maar verdiept u zich tijdens een interactieve sessie ook in het onderwerp boardroom dynamics. Met welke krachten binnen en buiten de organisatie kan een board te maken krijgen? Hoe creëert u onderling vertrouwen en voorkomt u conflicten? Welke factoren bepalen wie het meest invloedrijk is in de top van een organisatie? En hoe organiseert u tegenspraak in de top?

Dag 2: Governance Dynamics & Regulations
Doel: Kennis actualiseren en inzicht ontwikkelen in uw eigen rol als bestuurder of commissaris

Diverse hoogwaardige sprekers actualiseren en verdiepen uw kennis van governance & regulations en inzicht in uw eigen rol. Wat moet u op boardniveau weten van deze onderwerpen? Wat zijn de specifieke rollen van een commissaris? Wat is uw rol ten opzichte van het bestuur, (intern) toezicht en diverse commissies? Welke (nieuwe) bestuursmodellen en bijbehorende dynamieken zijn er? Wat zijn de eisen vanuit de toezichthouder voor u als bestuurder of commissaris?

Dag 3: Let’s connect
Doel: Uw band met collega-cursisten verdiepen en inzicht in uw persoonlijkheidsprofiel.

Vanavond verdiept u uw band met collega-cursisten tijdens een gezamenlijke activiteit op een culinaire hotspot en brengt u aansluitend de nacht door in een aansprekend hotel. Tijdens deze avond krijgt u meer inzicht over uw persoonlijkheidsprofiel en die van uw collega-cursisten. Met als doel dat u ook na de Women on Boards Leergang kunt terugvallen op een waardevol netwerk van ervaren topvrouwen uit het Nederlandse bedrijfsleven.

Dag 4: Leadership & boardroom effectiveness
Doel: Uw impact binnen de board vergroten en bouwstenen voor een divers en effectief team.

U leert uw impact als commissaris/bestuurder te vergroten en de board zo effectief mogelijk te laten functioneren. Ervaringsdeskundigen en experts delen hun kennis van en ervaring met onderwerpen als leadership, debating en de ideale samenstelling van de board. Ten aanzien van dat laatste: er wordt steeds vaker gestreefd naar diversiteit, maar in hoeverre wordt dit streven ook werkelijkheid? Daarnaast is er ruim aandacht voor het aanscherpen van uw argumentatie- en presentatietechnieken.

Dag 5: Innovation: Opportunities and Risks
Doel: Bewust worden van de ontwikkelingen en kansen op het gebied van ICT en technologische innovaties. Inzicht krijgen in de risio’s van Cyber-threats.

Kennis verdiepen op het gebied van risk management en het onderscheiden van soorten risico’s. U krijgt vandaag een update op het gebied van innovatie en we nemen u mee in de ontwikkelingen die u en uw organisatie mogelijk grote kansen bieden. Wat betekenen die kansen en hoe veranderen u en uw organisatie daar in mee? Daarnaast staat het onderwerp ‘risk management’ vandaag centraal. Welke risk management ontwikkelingen zijn er vanuit het perspectief van bestuurders en commissarissen? Hoe onderscheid je verschillende soorten risico’s en wapen je je ertegen? Waar moet een goede risico-paragraaf aan voldoen?

Dag 6: Crisis- en reputatiemanagement, aansprakelijkheid & integriteit
Doel: Leren omgaan met financiële-, operationele- en reputatierisico’s. 

Tijdens deze dag staat crisis- en reputatiemanagement centraal, waarbij er wordt ingegaan op de drie fasen van crisismanagement: ‘Prepare, Respond and Recover’. Niet alleen de onderneming waarvan u bestuurder of commissaris bent, maar ook u persoonlijk kunt te maken krijgen met integriteit, aansprakelijkheidsissues en reputatieschade. Welke situaties kunnen zich voordoen? Hoe gaat u daarmee om? Experts delen hun kennis en ervaring met de verschillende fasen van crisismanagement en de verschillende aspecten die hierbij van belang zijn, zoals: de verschillende rollen in het bestuur en de raad van commissarissen, woordvoering en communicatie en de rol van de ethical officer. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan integriteitsvraagstukken vanuit het perspectief van de compliance- en de ethical officer. Hoe bewaakt u de balans tussen kostenbeheersing en ethiek?

Dag 7 & 8: Personal branding, boardroom presence & the invisible network
Doel: Soft skils voor bestuursleden en commissarissen optimaliseren – lobbyen, netwerken en personal branding.

Tijdens deze tweedaagse studiereis naar Florence versterkt u de band met uw collega topvrouwen en ervaringsdeskundigen. Er is veel aandacht voor persoonlijke feedback. U werkt aan uw personal branding en andere onmisbare soft skills, zoals lobbyen, je netwerk effectief inzetten en sponsorships creëren. Hoe ga je om met headhunters? Wat is het belang van een due diligence bij de aanvaardingen van een rol als bestuurder of commissaris? Daarnaast is er aandacht voor de vraag wat jouw personal brand is. Kom jij over zoals je wilt? Klopt de perceptie die anderen van jou hebben? Hoe zet je jezelf impactvol neer? En hoe kun je het onderbewustzijn van jouw gesprekspartners beïnvloeden door middel van je uiterlijk en je (non-)verbale communicatie?

Bent u geïnteresseerd? Mail dan uw gegevens naar nlacademy@deloitte.nl. U wordt gebeld voor een intakegesprek ter bepaling van uw verwachtingen en persoonlijke leerdoelen.

Locatie en tijd 

De leergang vindt op diverse toplocaties plaats in Rotterdam. De studiereis vindt plaats in Florence.

Dag 1: Dinsdag 9 februari 2016 - Maastoren Rotterdam
Dag 2: Donderdag 10 maart 2016 -The Edge Amsterdam 
Dag 3: Donderdagavond 14 april 2016 -Las Palmas Rotterdam 
Dag 4: Vrijdag 15 april 2016 - Mainport Design Hotel Rotterdam
Dag 5: Donderdag 16 juni 2016 - Maastoren Rotterdam
Dag 6: Dinsdag 6 september 2016 - Maastoren Rotterdam
Dag 7 & 8: Donderdag 22 t/m zaterdag 24 september 2016 - Florence, Italië

Investering

De kosten van het totale programma bedragen € 9.995 per persoon, excl. BTW. In deze kosten zijn onder andere inbegrepen: vlucht, diners, lunch, borrels en het lesmateriaal.

Permanente Educatie

Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling.  Accountants (AA en RA) komen met deze cursus in aanmerking voor 30 PE-uren.

Waarom een Inhouse bij Deloitte Academy?

Drie redenen om voor een Inhouse van Deloitte Academy te kiezen:

 1. Uw docenten zijn inspirerende topexperts op hun vakgebied, vaak zelfs de beste Nederland.
 2. Zij zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de training. U heeft zo gegarandeerd toegang tot de meest actuele informatie.
 3. Zij adviseren klanten over de toepassing in de praktijk en kunnen hierdoor al uw vragen snel beantwoorden.

Annulering

Tot vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag kunt u schriftelijk kosteloos annuleren. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Wij stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de cursus te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Meer onderwerpen

Contact

Alieke Bloem

Deloitte Academy

Manager