Insights

Financiële trendanalyse gemeenten, provincies en waterschappen Financiële positie ultimo 2012 van gemeenten, provincies en waterschappen