Rijksoverheid

Het zijn roerige tijden voor de Rijksoverheid. Sommige van uw taken worden overgeheveld naar lagere overheden en de economie zorgt voor extra uitdagingen. Onze adviseurs zijn graag uw klankbord in deze turbulente tijd. Onze accountants voeren hun wettelijke taak met zorgvuldigheid uit.