Presse / Media | Deloitte Norge

Presse / Media

Deloitte ønsker å fremstå som et åpent og tilgjengelig selskap for den norske offentligheten. Vi stiller vår internasjonale ekspertise og våre erfarne fagpersoner tilgjengelige for å kommentere relevante spørsmål innen de fagfeltene vi dekker.

Kontakt

Frode Vik Jensen

Partner