Consumer Business | Detaljhandel | Varehandel | Deloitte Norge

Consumer Business

Det er krevende å forstå og forutse forbrukernes skiftende adferd og å reagere raskt med relevante produkter og løsninger. Våre bransjeeksperter kan hjelpe deg å utfordre og bryte fastgrodde tankemønstre. Vi har kompetansen du trenger for å lykkes.

Kontakt oss

Kontaktskjema

Kontakt

Jonathan Farnell

Partner, leder Consumer Business

Tjenester

Salgsstrategi

Strategi for å gi retning til salg- og markedsføringsfunksjonen.

Tjenester

Finansiell analyse og modellering

Robuste og innsiktsfulle analyser som bidrar til gode strategiske og finansielle beslutninger.

Events

Seminarer og kurs

Deloitte holder kurs og seminarer innen en rekke fagområder.