Consumer Business | Detaljhandel | Varehandel | Deloitte Norge

Consumer Business

Det er krevende å forstå og forutse forbrukernes skiftende adferd og å reagere raskt med relevante produkter og løsninger. Våre bransjeeksperter kan hjelpe deg å utfordre og bryte fastgrodde tankemønstre. Vi har kompetansen du trenger for å lykkes.

Kontakt

Jonathan Farnell

Partner, leder Consumer Business