Financial Services | Deloitte Norge | Global services, reports, and industry insights

Financial Services

Deloitte er en av de ledende i Norden og globalt på revisjon og rådgivning til finansvirksomheter.

Tjenester

Børs

Deloitte er rådgiver for selskaper som skal gjennomføre en børsnotering, og selskaper som er notert på børs.

Tjenester

Finansiell rådgivning

Rollen som CFO eller økonomidirektø, blir stadig mer krevende. Økonomifunksjonen forventes å ha prosesser med høy kvalitet og lave kostnader, høy kompetanse, samt å bidra til at organisasjonen når sine strategiske målsettinger. 

Tjenester

Financial Services

Finansbransjen befinner seg ofte i en avgiftsmessig mellomstilling der enkelte tjenester er avgiftspliktige, mens andre tjenester er unntatt fra avgiftsplikt.

Kontakt oss

Kontaktskjema

Kontakt

Ingebret Hisdal

Partner, Leder for Financial Services

Kontakt

Henrik Woxholt

Partner

Kontakt

Sverre Danielsen

Director

Kontakt

Kirsti Merethe Tranby

Partner, Strategy & Operations

Kontakt

Odd Erik Johansen

Partner / Advokat

Kontakt

Trond Killi

Aktuar

Kontakt

Andreas Enger

Leder Financial Advisory

Partner