Helse | Deloitte

Helse

For Deloitte i Norge har helsesektoren gjennom mange år vært et aktivt satsingsområde. Deloitte arbeider for departement, direktorat, regionale helseforetak og helseforetak i alle landets regioner og er i dag Norges største kunnskapshus innenfor rådgivningstjenester i helsesektoren.

Events

Seminarer og kurs

Deloitte holder kurs og seminarer innen en rekke fagområder.

Karriere

Ledige stillinger

Se oversikt over ledige stillinger i Deloitte. Mulighetene venter!

Tjenester

Ledelses- og medarbeiderutvikling

Effektive organisasjoner skapes av fornuftig bruk av kapital; finansiell kapital, teknologisk kapital og humankapital. 

Tjenester

Strategisk rådgivning

Gjennom bred erfaring fra strategi- og forretningsutviklingsprosesser, kontinuerlig fokus på kunnskapsdelingen med våre klienter og et utrettelig fokus på å verdiskaping er Deloitte en god samarbeidspartner for norske virksomheter.

Tjenester

Operasjonell effektivisering

Gjennom tett samhandling med våre klienter, hvor vi kombinerer inngående bransje- og fagkompetanse med omfattende erfaring fra omstillings- og effektiviseringsprosjekter, bidrar vi til en suksessfull gjennomføring og varige resultater.

Tjenester

IT-rådgivning og e-helse

Deloitte bistår ledere med IT-ansvar med å planlegge, innføre og forvalte IT som skaper verdi. Figuren viser noen av de områder som Deloitte mener er viktigst for ledere med IT-ansvar å ha fokus på for å lykkes i sitt arbeid.

Tjenester

Økonomisk rådgivning

Rollen som CFO eller økonomidirektør, både i privat og offentlig sektor, blir stadig mer krevende. Økonomifunksjonen forventes å ha prosesser med høy kvalitet og lave kostnader, høy kompetanse, samt å bidra til at organisasjonen når sine strategiske målsettinger. 

Kontakt oss

Kontaktskjema

Kontakt

Jan Erik Tveiten

Partner

Kontakt

Arve Høgseth

Partner

Kontakt

Helge Torgersen

Partner