Helse | Deloitte

Helse

For Deloitte i Norge har helsesektoren gjennom mange år vært et aktivt satsingsområde. Deloitte arbeider for departement, direktorat, regionale helseforetak og helseforetak i alle landets regioner og er i dag Norges største kunnskapshus innenfor rådgivningstjenester i helsesektoren.

Tjenester

Ledelses- og medarbeiderutvikling

Effektive organisasjoner skapes av fornuftig bruk av kapital; finansiell kapital, teknologisk kapital og humankapital.

Tjenester

Strategisk rådgivning

Gjennom bred erfaring fra strategi- og forretningsutviklingsprosesser, kontinuerlig fokus på kunnskapsdelingen med våre klienter og et utrettelig fokus på å verdiskaping er Deloitte en god samarbeidspartner for norske virksomheter.

Tjenester

Operasjonell effektivisering

Gjennom tett samhandling med våre klienter, hvor vi kombinerer inngående bransje- og fagkompetanse med omfattende erfaring fra omstillings- og effektiviseringsprosjekter, bidrar vi til en suksessfull gjennomføring og varige resultater.

Tjenester

IT-rådgivning og e-helse

Deloitte bistår ledere med IT-ansvar med å planlegge, innføre og forvalte IT som skaper verdi. Figuren viser noen av de områder som Deloitte mener er viktigst for ledere med IT-ansvar å ha fokus på for å lykkes i sitt arbeid.

Tjenester

Økonomisk rådgivning

Rollen som CFO eller økonomidirektør, både i privat og offentlig sektor, blir stadig mer krevende. Økonomifunksjonen forventes å ha prosesser med høy kvalitet og lave kostnader, høy kompetanse, samt å bidra til at organisasjonen når sine strategiske målsettinger. 

Kontakt oss

Kontaktskjema

Kontakt

Jan Erik Tveiten

Partner

Kontakt

Arve Høgseth

Partner

Kontakt

Helge Torgersen

Partner

Karriere

Ledige stillinger

Se oversikt over ledige stillinger i Deloitte. Mulighetene venter!