Offentlig sektor

Deloitte i Norge bistår offentlige virksomheter i omstillings- og effektiviseringsprosesser, strategiarbeid, økonomi- og virksomhetsstyring, organisasjonsutvikling, IKT-rådgivning, analyser og utredninger. I tillegg tilbyr vi juridisk rådgivning og revisjon, og bistand innenfor skatt og avgift.

Innsikt

Kommunalt innblikk

Kommunalt innblikk tar pulsen på kommune-Norge!

Analyse

Å gi er milliardindustri

Nesten 11 milliarder kroner gis til ideelle organisasjoner i Norge fra privatpersoner, næringsliv og det offentlige. Deloitte har kartlagt givermarkedet; hvor mye gis og hvor kommer pengene fra?

Tjenester

Strategi, endring og effektivisering

Strategiutvikling, ledelses- og organisasjonsutvikling, kontinuerlig forbedring og kostnadsreduksjon

Tjenester

Evalueringer og utredninger

Evalueringer og utredninger

Tjenester

Revisjon og granskning

Revisjon og granskning

Tjenester

Økonomi- og virksomhetsstyring

Økonomi- og virksomhetsstyring

Tjenester

Prosjekt- og programledelse

Prosjekt- og programledelse

Tjenester

IKT-rådgivning og -systemimplementering

IKT-rådgivning og -systemimplementering

Tjenester

Offentlige anskaffelser og OPS

Offentlige anskaffelser utgjør omtrent 10 % av norsk BNP, og det stilles stadig større krav til mer effektiv ressursbruk. Deloitte har mye erfaring med å bistå offentlige virksomheter med å gjennomføre anskaffelsesprosesser etter regelverket for offentlige anskaffelser.

Kontakt

Grete Elgåen

Partner

Kontakt

Stein Ove Songstad

Partner

Kontakt

Lennart Sjøgren

Partner

Kontakt oss

Kontaktskjema