Offentlig sektor | Deloitte Norge

Offentlig sektor

Deloitte i Norge bistår offentlige virksomheter i omstillings- og effektiviseringsprosesser, strategiarbeid, økonomi- og virksomhetsstyring, organisasjonsutvikling, IKT-rådgivning, analyser og utredninger. I tillegg tilbyr vi juridisk rådgivning og revisjon, og bistand innenfor skatt og avgift.

Løsninger

Organisasjoner og foreninger

Innen bransjegruppen for ideelle organisasjoner har Deloitte samlet revisorer, konsulenter og advokater. Vi er til sammen drøyt 70 personer på landsbasis.

Tjenester

Strategi, endring og effektivisering

Offentlig sektor er i stadig endring.  Forventninger om mer effektiv ressursbruk, høyere kvalitet i tjenestene og økt gjennomføringsevne, stiller store krav til styring og ledelse av virksomhetene.

Tjenester

Evalueringer og utredninger

Deloitte hjelper offentlig sektor med samfunnsøkonomiske analyser, utredninger og evalueringer.

Tjenester

Revisjon og granskning

Som revisjonspartner leverer Deloitte tilpassede tjenester innen revisjon, forvaltningsrevisjon, gransking, antikorrupsjon og antibedrageri.

Tjenester

Økonomi- og virksomhetsstyring

Deloitte leverer tjenester innenfor alle sider av virksomhetsstyringen – fra strategiutvikling og -implementering til mål-, resultat- og risikostyring.

Tjenester

Prosjekt- og programledelse

Vi bistår klientene våre med å initiere, gjennomføre og avslutte prosjekter på en strukturert måte, med metodikk basert på anerkjente prosjektstandarder.

Tjenester

IKT-rådgivning og -systemimplementering

Deloitte bistår virksomheter med å planlegge, innføre og forvalte IKT-systemer som skaper verdi.

Tjenester

Offentlige anskaffelser og OPS

Offentlige anskaffelser utgjør omtrent 10 % av norsk BNP, og det stilles stadig større krav til mer effektiv ressursbruk. Deloitte har mye erfaring med å bistå offentlige virksomheter med å gjennomføre anskaffelsesprosesser etter regelverket for offentlige anskaffelser.

Kontakt

Grete Elgåen

Partner

Kontakt

Stein Ove Songstad

Partner

Kontakt

Lennart Sjøgren

Partner

Kontakt

Katrine Minken

Partner

Innsikt

Kommunalt innblikk

Kommunalt innblikk tar pulsen på kommune-Norge.

Kontakt oss

Kontaktskjema