Offentlig sektor | Deloitte Norge

Offentlig sektor

Deloitte i Norge bistår offentlige virksomheter i omstillings- og effektiviseringsprosesser, strategiarbeid, økonomi- og virksomhetsstyring, organisasjonsutvikling, IKT-rådgivning, analyser og utredninger. I tillegg tilbyr vi juridisk rådgivning og revisjon, og bistand innenfor skatt og avgift.

Innsikt

Kommunalt innblikk

Kommunalt innblikk tar pulsen på kommune-Norge!

Analyse

Å gi er milliardindustri

Nesten 11 milliarder kroner gis til ideelle organisasjoner i Norge fra privatpersoner, næringsliv og det offentlige. Deloitte har kartlagt givermarkedet; hvor mye gis og hvor kommer pengene fra?

Løsninger

Organisasjoner og foreninger

Innen bransjegruppen for ideelle organisasjoner har Deloitte samlet revisorer, konsulenter og advokater. Vi er til sammen drøyt 70 personer på landsbasis.

Tjenester

Strategi, endring og effektivisering

Strategiutvikling, ledelses- og organisasjonsutvikling, kontinuerlig forbedring og kostnadsreduksjon

Tjenester

Evalueringer og utredninger

Evalueringer og utredninger

Tjenester

Revisjon og granskning

Revisjon og granskning

Tjenester

Økonomi- og virksomhetsstyring

Økonomi- og virksomhetsstyring

Tjenester

Prosjekt- og programledelse

Prosjekt- og programledelse

Tjenester

IKT-rådgivning og -systemimplementering

IKT-rådgivning og -systemimplementering

Tjenester

Offentlige anskaffelser og OPS

Offentlige anskaffelser utgjør omtrent 10 % av norsk BNP, og det stilles stadig større krav til mer effektiv ressursbruk. Deloitte har mye erfaring med å bistå offentlige virksomheter med å gjennomføre anskaffelsesprosesser etter regelverket for offentlige anskaffelser.

Kontakt

Grete Elgåen

Partner

Kontakt

Stein Ove Songstad

Partner

Kontakt

Lennart Sjøgren

Partner

Kontakt

Katrine Minken

Senior Manager

Kontakt oss

Kontaktskjema