Fast eiendom | Deloitte Norge

Fast eiendom

Deloitte har Norges største rådgivnings- og revisjonsmiljø innenfor fast eiendom. Vi bistår i dag entreprenører, rådgivende ingeniører, eiendomsutviklere, eiendomsbesittere, eiendomsinvestorer og andre selskaper og aktører i alle faser av deres eiendomsprosjekter.

Tjenester

Transaksjonsbistand

Deloitte bistår selskaper og aksjonærer med å planlegge og gjennomføre vellykkede transaksjoner.

Tjenester

Revisjon

Deloitte, som et av verdens ledende revisjonsselskap, leverer tjenester innen revisjon, forenklet revisorkontroll og andre attestasjonstjenester.

Tjenester

Forhandlingsbistand og juridisk rådgivning

Forhandlinger og forhandlingskompetanse er en naturlig del av Deloittes tjenester. Vi deltar ofte i oppdragsgivers forhandlingsteam for å ivareta økonomiske, finansielle, juridiske og skattemessige forhold – og i tvister.

Tjenester

Finansiell rådgivning

Rollen som CFO eller økonomidirektø, blir stadig mer krevende. Økonomifunksjonen forventes å ha prosesser med høy kvalitet og lave kostnader, høy kompetanse, samt å bidra til at organisasjonen når sine strategiske målsettinger. 

Kontakt oss

Kontaktskjema

Kontakt

Thorvald Nyquist

Partner / Advokat

Kontakt

Eivind Skaug

Partner

Kontakt

Ståle Skarsten

Director

Kontakt

Magne Andre Bildøy

Director