seminarer og kurs

Seminarer og kurs

Morgenfuglene

Dagsaktuelle temaer - inspirasjon og kompetanse

Seminarkalenderen blir oppdatert fortløpende, og alle seminarene er gratis med mindre annet er oppgitt

Vi sender ut informasjon om våre seminarer og kurs i vårt nyhetsbrev.

Oslo

Eiendomsskatt på næringseiendom i Oslo

Hvordan forberede seg på takseringsprosessen?

Når:
6. september 2016
08.30 - 10.30

Hvor:
Deloittehuset
Dronning Eufemias Gate 14, 0191 Oslo

Kursinnhold og påmelding »

Bergen

Samfunnsansvar fra teori til praksis

Et seminar i samarbeid med Leger uten Grenser

Hva kjennetegner bedrifter som lykkes å implementere samfunnsansvar i sin forretningsstrategi?

Når:
20. september 2016
08.00 - 10.30

Hvor:
Deloitte Bergen
Damsgårdveien 135, 5160 Laksevåg

Kursinnhold og påmelding »

Namsos

Hvordan benytte regnskapsinformasjon i den daglige styringen av din bedrift?

Et seminar om hvordan bedriftsledere og eiere kan benytte årsregnskapene og delårsrapporter som et styringsverktøy i den daglige driften.

Når:
21. september 2016
08.30 - 10.30

Hvor:
Scandic Rock City
Sverresgt. 35
7800 Namsos

Kursinnhold og påmelding »

Tønsberg

Uenighet om skatt og avgift
– konflikthåndtering med staten som motpart.

Skatte- og avgiftsreglene er komplisert og staten er en utfordrende motpart som både lager regler – og håndhever dem.

Når:
14. september 2016
08.30 - 10.30

Hvor:
Quality Hotel Tønsberg
Ollebukta 3, 3126 Tønsberg

Kursinnhold og påmelding »

Flere emner