Events

Arbeidsgiveravgift ved internasjonale arbeidsforhold

I mange tilfeller må man betale arbeidsgiveravgift i Norge på lønn til arbeidstakere som jobber på tvers av landegrensene, men det finnes også tilfeller hvor man kan unngå dette. Vet du hvilke?

Målgruppe for seminaret:
Personer som arbeider i selskaper med liten eller stor grad av internasjonalt ansatte. Det kan være HR personell, økonomiansvarlig, lønningsmedarbeidere og virksomhetens ledelse.

Kursinnhold:
I dette kurset ønsker vi å gi deg forståelse for når man plikter å betale arbeidsgiveravgift ved bruk av norske ansatte i utlandet eller utenlandske medarbeidere i Norge.

  • Vi ser på hvilke tilfeller man kan unngå å betale avgifter i to land ved inn- og utstasjonering.
  • Vi gir en innføring i hvordan man oppnår en smidig innbetaling av avgifter til henholdsvis NAV og Skatteetaten.
  • Seminaret vil belyse sammenhengen mellom arbeidsgiveravgift, trygdemedlemskap og innberetning
  • Vi vil se på mulighetene for kostnadseffektivisering ved å tilby arbeidstakere annen helse- og pensjonsdekning, løsrevet fra folketrygden og arbeidsgiveravgift.
Tid:

17. september 2014, kl. 08:30 - 10:30, frokost fra kl. 08:00

Sted:
Deloitte AS Oslo (Bjørvika), 
Dronning Eufemias gate 14, Bjørvika, Oslo

Meld deg på her

Flere emner