Center for Corporate Governance | Deloitte Norge

Center for Corporate Governance - Norge

Ved Center for Corporate Governance, gir vi deg informasjon om hvordan foretaksstyring fungerer i praksis. I tillegg vil du finne relevante rapporter, publikasjoner og informasjon fra institusjoner over hele verden.

Innsikt

Nyhetsbrev fra Deloitte

Bransjer og markeder er i konstant utvikling. Nye regelverk er stadig på trappene. Få med deg nyhetene som påvirker deg og din bedrift med Deloittes nyhetsbrev.

Innsikt

Globale publikasjoner

Audit Committee Brief og andre nyhetsbrev, rapporter og publikasjoner fra Deloitte globalt.

Innsikt

Corporate governance in the public sector

All organizations should aim to meet the highest governance standards; as such, governance arrangements should not only be sound but also be seen to be sound.

Innsikt

Global governance centers site selector

Innsikt og kunnskap fra 34 Corporate Governance-sentere over hele verden.

Innsikt

Foretaksstyring

God foretaksstyring innebærer at eierne i samspill med styret og ledelsen sikrer at selskapet styres på en god og effektiv måte. Her finner du kortfattet informasjon om de ulike elementene som god foretaksstyring omfatter.

Innsikt

Styret

God foretaksstyring sikres gjennom tilstrekkelig og effektiv styring av selskapet.

Innsikt

Styreutvalg

Historisk sett har anvendelsen av styreutvalg og -komiteer i Norge vært begrenset. Norske bedrifter etablerer imidlertid i stadig større grad styreutvalg.

Innsikt

Foretaksstyring i offentlig sektor

Et godt foretaksstyringssystem vil bidra til å sikre måloppnåelse, etterlevelse av lover og regler og underbygge kvalitet i styringsinformasjon og rapportering.

Innsikt

Samfunnsansvar

Det er ikke lenger nok å levere gode økonomiske resultater, fokus på – og kravene til – miljøbevissthet og sosialt ansvar er betydelige.

Innsikt

Antikorrupsjon

Økte krav fra myndighetene tilsier at norske foretak og organisasjoner bør øke sitt fokus på etterlevelse av anti-korrupsjonskrav og juridiske risikoer forbundet med korrupsjon.

Kontakt

Helene Raa Bamrud

Partner

Kontakt

Endre Fosen

Partner

Perspektiv

DTTL's Global Center for Corporate Governance

Learn more about the Global Center.