Andreas Enger

Leder Financial Advisory

Partner

Andreas har arbeidet som konsulent, CFO, CEO og styreformann og har dermed lang erfaring innen finans, finansielle strukturer, transaksjoner og restruktureringer. Han har bred erfaring i strukturering av bankfinansiering og obligasjonsutstedende, både som rådgiver og som representant for den som låner. Sammen med erfaringer fra investeringsprosesser av store institusjonelle investorer, gir Andreas en unik bakgrunn i forhold til strukturering av selskapstransaksjoner og finansieringsløsninger.