Andreas Enger

Leder Financial Advisory, Partner

Andreas Enger

Dronning Eufemias gate 14

0191 Oslo

+47 901 31 228

aenger@deloitte.no
 
 

Andreas har arbeidet som konsulent, CFO, CEO og styreformann og har dermed lang erfaring innen finans, finansielle strukturer, transaksjoner og restruktureringer. Han har bred erfaring i strukturering av bankfinansiering og obligasjonsutstedende, både som rådgiver og som representant for den som låner. Sammen med erfaringer fra investeringsprosesser av store institusjonelle investorer, gir Andreas en unik bakgrunn i forhold til strukturering av selskapstransaksjoner og finansieringsløsninger.

Relevante emner