Alexander With

Partner / Advokat, Leder Indirect Tax

Tax & Legal | Deloitte Advokatfirma

Alexander er leder av avgiftsavdelingen i Deloitte Norge. Han arbeider med avgiftsspørsmål av alle slag, herunder merverdiavgift, særavgifter og toll. Han arbeider likevel særlig mye med avgiftsspørsmål for større virksomheter, innenfor fast eiendom, samt med spørsmål tilknyttet grenseoverskridende virksomhet. Alexander ble i 2013, som én av om lag 700 personer globalt, kåret til Indirect Tax Leader av International Tax Review.