Edgar Heitmann | Deloitte Norge

Edgar Heitmann

Director

Edgar har lang erfaring med større endringsprogrammer i komplekse selskaper relatert til supply chain, strategisk innkjøp og synergirealisering. Tung erfaring fra større strategiske innkjøpsprogrammer & supply chain forbedringsarbeid. Edgar har jobbet både innen konsumentvareindustrien og fra tyngre industrielle virksomheter.