Helene Raa Bamrud

Leder Enterprise Risk Services, Partner

Helene Raa Bamrud

+47 974 23 678

hbamrud@deloitte.no
 
 

Helene leder Deloittes Enterprise Risk Services avdeling i Norge. Siden 2004 har hun fokusert spesielt på utvikling av velfungerende virksomhetsstyringssystemer, risikostyring, internkontroll, etikk og samfunnsansvar i privat og offentlig sektor, og har betydelig kunnskap om kravene i Sarbanes-Oxley Act 404. Helene er hyppig brukt som rådgiver for styre og ledelse knyttet til forbedring og evaluering av styringssystemer med fokus på å redusere risiko for misligheter og korrupsjon.

Relevante emner