Henrik Woxholt

Partner Audit

Henrik Woxholt

Dronning Eufemias gate 14

0191 Oslo

+ 47 917 58 180

hwoxholt@deloitte.no
 
 

Henrik er statsautorisert revisor og har betydelig erfaring fra revisjon av finansmiljøer innen kapitalforvaltning, bank, forsikring og verdipapirforetak. Han er blant annet revisjonspartner for revisjonen av Storebrand, Storebrand Bank og Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland i samarbeid med sentralbankrevisjonen.

Relevante emner