Henrik Woxholt

Partner

Henrik er statsautorisert revisor og har betydelig erfaring fra revisjon av finansmiljøer innen kapitalforvaltning, bank, forsikring og verdipapirforetak. Han er blant annet revisjonspartner for revisjonen av Storebrand, Storebrand Bank og Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland i samarbeid med sentralbankrevisjonen.