Yves Boulmer

Partner

Yves har mange års erfaring med selskapsverdsettelse og verdsettelse av immaterielle eiendeler i forbindelse med transaksjoner, omorganisering, tvister og for skatt- og regnskapsformål. Yves har også erfaring som sakkyndig vitne og skjønnsmann i forbindelse med tviste- og skjønns¬saker knyttet til verdifastsettelsesspørsmål.