Human Capital | Deloitte Norge

Human Capital

I en verden med økende krav til effektivitet, integritet og kunnskap har kvaliteten på humankapitalen og forvaltningen av denne vist seg å være avgjørende for å skape gode resultater. Deloitte bistår med å fremme produktivitet, lønnsomhet og prestasjoner gjennom utvikling av menneskelige ressurser.

Innsikt

The Open Talent Economy

Welcome to the open talent economy—a new era in talent management. This collaborative, transparent, technology-enabled, rapid-cycle way of doing business has changed the talent landscape. Take in the new vista in this new report.

Innsikt

Business Trends collection

Clear, concise, and well-informed perspectives on important dynamics that are currently reshaping the business environment.

Tjenester

Strategisk endring og endringsledelse

Blir endringsprosesser gjennomført på en slik måte at de understøtter virksomhetens målsetninger?

Tjenester

Organisasjonsdesign

Er din virksomhet organisert på en måte som understøtter strategien?

Tjenester

HR-transformasjon

Å tilrettelegge for varig verdiskaping gjennom menneskene i organisasjonen.

Tjenester

Strategisk ledelsesutvikling

Deloitte har en utpreget virksomhetsbasert tilnærming til ledelsesutvikling.

Tjenester

Global employer services

Rådgivning knyttet til ansatte som jobber internasjonalt.

Innsikt

The Open Talent Economy

Welcome to the open talent economy—a new era in talent management. This collaborative, transparent, technology-enabled, rapid-cycle way of doing business has changed the talent landscape. Take in the new vista in this new report.

Innsikt

Global Mobility

Organizations can carefully manage their global mobility investments in order to evolve their global mobility into a key driver of business and talent development strategy.

Kontakt oss

Kontaktskjema

Kontakt

Eva Gjøvikli

Partner

Kontakt

Nicole Njå

Director

Kontakt oss

Kontaktskjema