Human Capital | Deloitte Norge

Human Capital

I en verden med økende krav til effektivitet, integritet og kunnskap har kvaliteten på humankapitalen og forvaltningen av denne vist seg å være avgjørende for å skape gode resultater. Deloitte bistår med å fremme produktivitet, lønnsomhet og prestasjoner gjennom utvikling av menneskelige ressurser.

Tjenester

Strategisk endring og endringsledelse

Blir endringsprosesser gjennomført på en slik måte at de understøtter virksomhetens målsetninger?

Tjenester

Organisasjonsdesign

Er din virksomhet organisert på en måte som understøtter strategien?

Tjenester

HR-transformasjon

Å tilrettelegge for varig verdiskaping gjennom menneskene i organisasjonen.

Tjenester

Strategisk ledelsesutvikling

Deloitte har en utpreget virksomhetsbasert tilnærming til ledelsesutvikling.

Tjenester

Global employer services

Rådgivning knyttet til ansatte som jobber internasjonalt.

Kontakt oss

Kontaktskjema

Kontakt

Eva Gjøvikli

Partner

Kontakt

Lars Fossli

Senior Manager