Human Capital | Deloitte Norge

Human Capital

I en verden med økende krav til effektivitet, integritet og kunnskap har kvaliteten på humankapitalen og forvaltningen av denne vist seg å være avgjørende for å skape gode resultater. Deloitte bistår med å fremme produktivitet, lønnsomhet og prestasjoner gjennom utvikling av menneskelige ressurser.

Kontakt

Eva Gjøvikli

Leder Human Capital

Kontakt

Lars Fossli

Leder HR Transformasjon