Risk | Deloitte Norge | Risikostyring, internkontroll, informasjonssikkerhet

Risk

Deloitte tilbyr rådgivningstjenester innenfor styring og kontroll, samfunnsansvar, risikostyring og informasjonssikkerhet til alle typer virksomheter innenfor offentlig og privat sektor.

Tjenester

Risikostyring og internkontroll

Deloittes tjenester knyttet til risikostyring og internkontroll inkluderer løsninger og rammeverk for å hjelpe virksomheter med evaluering, design, implementering eller effektivisering av deres risiko og internkontrollsystemer.

Tjenester

Cyber Security

Deloitte tilbyr komplette løsninger for å hjelpe våre kunder med å håndtere problemstillinger knyttet til informasjonssikkerhet og personvern på tvers av virksomheten.

Tjenester

Compliance & Sustainability

Forventningene til norske virksomheter relatert til aktiv oppfølging av samfunnsansvar, tydelig etterlevelse av lover og regler, samt nulltoleranse for korrupsjon setter krav til effektive styringssystemer.

Tjenester

Internrevisjon

Deloitte har lang erfaring med internrevisjon i de fleste bransjer.

Tjenester

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Deloitte er en av Norges fremste leverandører av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vi har et bredt fagmiljø med spisskompetanse innen samtlige kommunale tjenesteområder.

Tjenester

Granskning og Forensic Services

Granskning og Forensic Services. Gransking, rådgivning og forebyggende arbeid knyttet til compliance, antikorrupsjonssystemer og antikorrupsjonsrådgivning, antihvitvasking, sikring og analyse av elektroniske data og bakgrunnsundersøkelser.

Kontakt oss

Kontaktskjema

Kontakt

Helene Raa Bamrud

Partner

Kontakt

Stein Ove Songstad

Partner