Risk | Deloitte Norge | Risikostyring, internkontroll, informasjonssikkerhet

Risk

Deloitte tilbyr rådgivningstjenester innenfor styring og kontroll, samfunnsansvar, risikostyring og informasjonssikkerhet til alle typer virksomheter innenfor offentlig og privat sektor.

Download the report

Changing the game on Cyber Risk

Tjenester

Risikostyring og internkontroll

Deloittes tjenester knyttet til risikostyring og internkontroll inkluderer løsninger og rammeverk for å hjelpe virksomheter med evaluering, design, implementering eller effektivisering av deres risiko og internkontrollsystemer.

Tjenester

Cyber Security

Deloitte tilbyr komplette løsninger for å hjelpe våre kunder med å håndtere problemstillinger knyttet til informasjonssikkerhet og personvern på tvers av virksomheten.

Tjenester

Compliance & Sustainability

Forventningene til norske virksomheter relatert til aktiv oppfølging av samfunnsansvar, tydelig etterlevelse av lover og regler, samt nulltoleranse for korrupsjon setter krav til effektive styringssystemer.

Tjenester

Internrevisjon

Deloitte har lang erfaring med internrevisjon i de fleste bransjer.

Tjenester

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Deloitte er en av Norges fremste leverandører av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vi har et bredt fagmiljø med spisskompetanse innen samtlige kommunale tjenesteområder.

Tjenester

Granskning og Forensic Services

Granskning og Forensic Services. Gransking, rådgivning og forebyggende arbeid knyttet til compliance, antikorrupsjonssystemer og antikorrupsjonsrådgivning, antihvitvasking, sikring og analyse av elektroniske data og bakgrunnsundersøkelser.

Pressemeldinger

Deloitte ranked #1 globally by revenue in security consulting services by Gartner for third consecutive year

Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) is pleased for its member firms to rank number one globally in security consulting services for the third consecutive year in Gartner’s Market Share: Security Consulting Services, Worldwide, 2014 analysis.

Innsikt

Women in the boardroom: A global perspective

The second edition of this report from Deloitte Touche Tohmatsu Limited's Global Center for Corporate Governance explores legislative, regulatory, and other initiatives in 17 countries to encourage greater presence of women on corporate boards.

Innsikt

Internal audit insights

To be truly effective, internal audit departments should ensure that their efforts are targeted at the key risks and issues facing organizations – a task made more difficult in an environment of increasing complexity, uncertainty and change.

Innsikt

The Risk Intelligent Enterprise

From the boardroom to the classroom to the newsroom, Enterprise Risk Management (ERM) is a hot topic. But it is a rare company that intelligently manages the full spectrum of risk. 

Kontakt

Helene Raa Bamrud

Partner

Kontakt

Stein Ove Songstad

Partner

Financial institutions

Implementing risk transformation

Kontakt oss

Kontaktskjema