Strategi | Deloitte Norge

Strategi

Gjennom bred erfaring fra strategi- og forretningsutviklingsprosesser, kontinuerlig fokus på kunnskapsdelingen med våre klienter og et utrettelig fokus på å verdiskaping er Deloitte en god samarbeidspartner for norske virksomheter.

Tjenester

Forretningsstrategi

Strategiutviklingsprosesser, scenarioplanlegging, resultatvurdering av strategi og detaljerte strategiske analyser. 

Tjenester

Forretningsmodell og forretningsplan

Fra hypotesestadiet til en modell i full drift.

Tjenester

Strategiske analyser

Setter virksomheten i stand til å forstå og navigere i eksisterende og nye markeder.

Tjenester

Konsern- og porteføljestrategi

Deloitte leverer en helhetlig strategiprosess fra innledende analyser til gevinstrealisering.

Tjenester

Kunde- og kanalstrategi

Lønnsomme relasjoner med kundene.

Tjenester

Markedsstrategi

En effektiv markedsstrategi kan identifisere nye muligheter for å øke lønnsomheten i produkt- og tjenesteporteføljen.

Tjenester

Vekststrategi

Deloitte har en rekke faglig sterke ressurser med erfaring med vekststrategier og gode rammeverk.

Tjenester

Innovasjonsstrategi

Etablering av enhetlig integrert innovasjonsstrategi.

Kontakt

Halvor Moen

Leder for Strategy & Operations, Partner

Kontakt

Bjørn Grenman

Leder for strategi

Partner

Kontakt

Stein Bjørnstad

Senior Manager

Kontakt oss

Kontaktskjema