Strategi | Deloitte Norge

Strategi

Gjennom bred erfaring fra strategi- og forretningsutviklingsprosesser, kontinuerlig fokus på kunnskapsdelingen med våre klienter og et utrettelig fokus på å verdiskaping er Deloitte en god samarbeidspartner for norske virksomheter.

Thriving in an ecosystem world

Tjenester

Forretningsstrategi

Strategiutviklingsprosesser, scenarioplanlegging, resultatvurdering av strategi og detaljerte strategiske analyser. 

Tjenester

Forretningsmodell og forretningsplan

Fra hypotesestadiet til en modell i full drift.

Tjenester

Strategiske analyser

Setter virksomheten i stand til å forstå og navigere i eksisterende og nye markeder.

Tjenester

Konsern- og porteføljestrategi

Deloitte leverer en helhetlig strategiprosess fra innledende analyser til gevinstrealisering.

Tjenester

Kunde- og kanalstrategi

Lønnsomme relasjoner med kundene.

Tjenester

Markedsstrategi

En effektiv markedsstrategi kan identifisere nye muligheter for å øke lønnsomheten i produkt- og tjenesteporteføljen.

Tjenester

Vekststrategi

Deloitte har en rekke faglig sterke ressurser med erfaring med vekststrategier og gode rammeverk.

Tjenester

Innovasjonsstrategi

Etablering av enhetlig integrert innovasjonsstrategi.

Innsikt

Risk Transformation

Risk Transformation: Aligning risk and the pursuit of shareholder value sets forth the four cornerstones of an approach to risk management – to help make risk management an ingrained discipline throughout the organization.

Innsikt

Ten Types of Innovation

The assumption that there is no disciplined, consistent method to be applied to drive innovation is simply not true.

Kontakt

Halvor Moen

Leder for Strategy & Operations, Partner

Kontakt

Bjørn Grenman

Leder for Strategi, Partner

Kontakt

Stein Bjørnstad

Senior Manager

Kontakt oss

Kontaktskjema