Public Sector

Vi hjälper offentliga verksamheter på lokal, regional och nationell nivå att hantera utmaningar och förbättra resultat. Med bred erfarenhet från politiskt styrda verksamheter arbetar vi tillsammans med er för att ta fram lösningar anpassade efter era specifika förutsättningar och behov.

Karriär

Karriär på Deloitte

Vill du bygga din karriär inom ett av världens största revisions- och konsultnätverk?

Insikter

Utbildningar för offentlig sektor

Vidareutveckla din organisation och din personal! Läs mer om våra utbildningar för dig som tjänsteman eller förtroendevald i kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund och kommunala bolag.

Tjänster

Transport och kollektivtrafik

Antalet resor i den regionala och lokala kollektivtrafiken ökar stadigt och i Sverige görs 1,3 miljarder resor årligen

Tjänster

Tull och rättsväsende

Tull och rättsväsende är några av statens mest centrala uppgifter

Webbinarier

dBriefs offentlig sektor

Deloitte US sänder regelbundet webbinarier om aktuella frågor inom offentlig sektor

Insikter

The journey to government’s digital transformation

Hur ser olika nationer på skiftande globala trender? Hur ser framtiden ut för digital teknik i den offentliga sektorn? En ny rapport från Deloitte Research granskar digital tekniks förmåga att grundligt förändra sättet offentliga sektorn fungerar och levererar tjänster till sina kunder. 

Tjänster

Vård och omsorg

Med en befolkning som blir allt äldre och kräver mer resurser för vård och omsorg skapas ett ökat tryck på vård- och omsorgsverksamheterna över hela landet

Tjänster

Skola och utbildning

Skola och utbildning spelar en viktig roll för att bidra till individers, företags och länders välstånd

Insikter

Global IPAC Public Sector Executive Survey

IPAC i samarbete med Deloitte har genomfört en undersökning på trender inom den offentliga sektorn i Australien, Kanada, Nya Zeeland, och Förenade Arabemiraten för att ta reda på vilka utmaningar som beslutsfattare står inför.

Tjänster

Forensic

Motverkan och utredning av korruption och bedrägerier. Stöd vid bakgrundsundersökningar och tvister 

Kontakt

Kim Hallenheim

Partner | Consulting - Technology

Kontakt

Björn Mikkelsen

Director | Financial Advisory

Kontakt

Harald Jagner

Partner, Audit

Kontakta oss

Kontakta oss via vårt webbformulär

Skicka offertförfrågan

Skicka via vårt webbformulär

Bli en del av vårt team

Ansök nu