Public Sector | Deloitte Sverige | Tjänster, rapporter och branschinsikter

Public Sector

Vi hjälper offentliga verksamheter på lokal, regional och nationell nivå att hantera utmaningar och förbättra resultat. Med bred erfarenhet från politiskt styrda verksamheter arbetar vi tillsammans med er för att ta fram lösningar anpassade efter era specifika förutsättningar och behov.

Kontakt

Kim Hallenheim

Ansvarig Public Sector

Partner Technology

Kontakt

Björn Mikkelsen

Director | Financial Advisory

Kontakt

Harald Jagner

Partner | Revision