Public Sector | Deloitte Sverige | Tjänster, rapporter och branschinsikter

Public Sector

Vi hjälper offentliga verksamheter på lokal, regional och nationell nivå att hantera utmaningar och förbättra resultat. Med bred erfarenhet från politiskt styrda verksamheter arbetar vi tillsammans med er för att ta fram lösningar anpassade efter era specifika förutsättningar och behov.

Webbinarier

dBriefs offentlig sektor

Deloitte US sänder regelbundet webbinarier om aktuella frågor inom offentlig sektor

Tjänster

Vård och omsorg

Med en befolkning som blir allt äldre och kräver mer resurser för vård och omsorg skapas ett ökat tryck på vård- och omsorgsverksamheterna över hela landet

Tjänster

Skola och utbildning

Skola och utbildning spelar en viktig roll för att bidra till individers, företags och länders välstånd

Insikter

The youth employment opportunity

Regeringar, företag och det civila samhället vidtar aktivt åtgärder för att ta itu med ungdomsarbetslösheten. Vilka politikområden fungerar bättre än andra och varför?

Tjänster

Infrastruktur och bostäder

År 2020 förväntas Sverige ha passerat 10 miljoner invånare och ungefär 70 procent av folkökningen kommer att ske i de tre storstadslänen

Tjänster

Transport och kollektivtrafik

Antalet resor i den regionala och lokala kollektivtrafiken ökar stadigt och i Sverige görs 1,3 miljarder resor årligen

Tjänster

Tull och rättsväsende

Tull och rättsväsende är några av statens mest centrala uppgifter

Kontakt

Kim Hallenheim

Ansvarig Public Sector

Partner Technology

Kontakt

Björn Mikkelsen

Director | Financial Advisory

Kontakt

Harald Jagner

Partner | Revision

Kontakta oss

Kontakta oss via vårt webbformulär

Skicka offertförfrågan

Skicka via vårt webbformulär

Bli en del av vårt team

Ansök nu

Karriär

Karriär på Deloitte

Vill du bygga din karriär inom ett av världens största revisions- och konsultnätverk?