Technology, Media & Telecommunications | Deloitte Sverige | Tjänster, rapporter och branschinsikter

Technology, Media & Telecommunications

Innovation, konkurrens, avreglering och konsumentens nya behov och beteenden driver utvecklingen inom teknologi, media och telekom. Vår branschgrupp samlar erfarenheter från några av världens mest välkända varumärken för att hjälpa våra klienter att lyckas i en digital miljö.

Tjänster

Revision

Säker, effektiv och värdeskapande revision

Tjänster

Finance Transformation

Stöd för en förändrad CFO-roll

Tjänster

Företagsbeskattning

Proaktivt stöd i era skattefrågor

Kontakt

Erik Olin

Ansvarig TMT

Partner | Revision

Kontakt

Jonas Malmlund

Partner | Strategy & Operations

Kontakt

Daniel de Paula

Partner | Revision