Corporate Governance

Corporate Governance - Bolagsstyrning

Deloittes Center for Corporate Governance har som ambition att ge dig en samlad bild av bolagsstyrning och ämnen som påverkar diskussionen i styrelserummet. Du får tillgång till intressanta rapporter, publikationer och webbfilmer från Sverige men även från andra länder runt om i världen.

Kontakt

Svante Forsberg

Senior Partner | Revision

Kontakt

Björn Mikkelsen

Director | Financial Advisory