Corporate Governance - Bolagsstyrning

Deloittes Center for Corporate Governance har som ambition att ge dig en samlad bild av svensk bolagsstyrning och ämnen som påverkar diskussionen i styrelserummet. Du får tillgång till intressanta rapporter, publikationer och webbfilmer från Sverige men även från andra länder runt om i världen.

Perspektiv

Deloitte Review

Deloitte Review är ett magasin som utkommer halvårsvis och innehåller ett urval av artiklar - inklusive ny research och synvinklar - om ämnen som är särskilt intressanta för beslutsfattare och specifikt våra klienter.

Insikter

Global governance centers site selector

Besök något av våra Corporate Governance Center runt om i världen.

Insikter

Bolagsstyrningsprofil

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag sköts på ett så effektivt sätt som möjligt. Modellen för bolagsstyrning i olika länder bestäms av en blandning av lagar, regler, kultur och sedvänja.

Insikter

Styrelse

Runt om i världen har under senare år såväl lagstiftare som andra organisationer med inflytande över gällande praxis introducerat nya regler med syfte att öka transparensen och insynen i börsnoterade bolag.

Insikter

Revisionsutskott

Enligt ABL ska samtliga börsnoterade bolag ha ett revisionsutskott. Revisionsutskottet har enligt ABL 8 kap 49b§ ett antal uppgifter.

Insikter

Valberedning

Enligt Koden ska valberedningens ledamöter tillvarata samtliga aktieägares intresse. Koden innehåller regler för hur aktieägare kan lämna sina synpunkter till valberedningen.

Kontakt

Svante Forsberg

Partner | Styrelseordförande Deloitte Sverige

Kontakt

Björn Mikkelsen

Director | Financial Advisory

Insikter

Global Economic Outlook

Fjärde kvartalets upplaga av Global Economic Outlook 2014 innehåller en aktuell analys av läget på världsmarknaderna i euroområdet, Kina, USA, Japan, Indien, Ryssland, Brasilien och Storbritannien.